18 października

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 18 października

Uprzejmy, sympatyczny, zrównoważony, o równym usposobieniu, lubi wszystko co piękne i harmonijne, a życie prowadzi dość regularne. Jest to umysł uzdolniony, głowa otwarta – chociaż zbytnio wierzy w siebie i jest dostępny pochlebstwu. Nie jest bowiem wolnym od próżności, a czasami nawet wpady w zarozumiałość. Po większych wstrząśnieniach życiowych odzyskuje szybko równowagę i z nową energią zabiera się potem do pracy. Zawsze jest pełen entuzjazmu i nadziei i żadne katastrofy nie mogą go pozbawić ufności wewnętrznej. Odznacza się wielką wrażliwością, a gdy rozwinie się duchowo -wówczas pracuje dla dobra ogółu i jego działalność przynosi wtedy korzyść społeczeństwu, pośród którego żyje. Może być doskonałym literatem, poetą, muzykiem – subtelnym, bezinteresownym, uduchowionym. Nie jest pozbawiony osobistego wdzięku i wywiera wpływ przyciągający na innych. Powodzenie zazwyczaj sprzyja jego poczynaniom, a nierzadko w życiu zajmuje dobre stanowisko. Nieraz usposobiony jest figlarnie i kokieteryjnie. Dzieci ma zazwyczaj niewiele – ale bardzo jest nimi przejęty. Jest to najczęściej dobrze zbudowany, przystojny człowiek. Czy mężczyzna, czy kobieta – ludzie dzisiaj urodzeni zazwyczaj osiągają łatwo popularność i szybko posuwają się naprzód w życiu, dzięki swym stosunkom. Dzięki swemu uprzejmemu zachowaniu się, taktowi, uprzedzającej grzeczności i słusznej ocenie wartości każdego człowieka – najczęściej mało mają wrogów. Kto urodził się dzisiaj – może zostać dobrym prawnikiem lub adwokatem. Niechaj jednak nie stara się wysunąć na szerszą widownię przez błyskotliwe przemowy lub też dzięki sensacyjnej sprawie sądowej. Zazwyczaj bowiem musi trochę wody upłynąć, zanim mu się uśmiechnie fortuna. Gdy jednak raz to już nastąpi – wówczas szybko posuwa się po szczeblach kariery, a może nawet zająć ż czasem stanowisko wyniesione. Wady. Wola jego zostaje łatwo opanowana przez uczucie a projekty, jakie układa, są nieraz mało realne. Jak już wspomnieliśmy – na ogół powodzenie sprzyja jego poczynaniom, a w życiu nie zabraknie mu okazji do osiągnięcia szczęścia.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.Dodaj komentarz