17 października

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 17 października

Niechaj dąży do wyrobienia w sobie silnej woli. Jest niezależny, wierzy w siebie. Dumny – pragnie wyróżnień i odznaczeń. Lecz usposobienie jego jest bierne, wykazujące wielką skłonność do pobłażania sobie i tolerowania własnych słabości. Dąży do zaspokojenia swych zachcianek, jest dość niespokojny i wrażliwy na wszystko nowe, a życie i jego przejawy wywierają nań wpływ przyciągający. Nie lubi wszystkiego, co zatrąca rutyną i niecierpliwy jest w pracy. Rzadko tylko się gniewa – ale wówczas mówi całą prawdę bez ogródek i w tym kierunku posuwa się do ostateczności. Ambitny, pełen jest pragnień i pożądań – ale jego projekty życiowe najczęściej się nie realizują. Wady. Zbyt łatwo poddaje się nowościom, a jego entuzjazm wywołuje zamieszanie. Niepotrzebnie przejmuje się drobiazgami, co daje się specjalnie zauważać w życiu uczuciowym. Zresztą nie przeżywa wielkich tragedyj uczuciowych – gdyż szybko zapomina. Mężczyzna urodzony dzisiaj przejawia dużo uprzejmości, miękkości i nawet słabości względem kobiet. Gdy długo nie zawiera związków małżeńskich, lub też przez dłuższy czas przebywa za granicami kraju – wówczas łatwo podpada pod wpływ pierwszej kobiety, dostatecznie energicznej i pozbawionej skrupułów, a pragnącej panować. O ile ta ostatnia zada sobie dostatecznej fatygi – może go całkowicie opanować. Co mu grozi? Może być narażony na przykrości uczuciowe i walki z wrogami chytrymi i przewrotnymi. Wykazuje przy tym zbytnią wiarę w siebie, a w momencie, gdy osiągnie już wreszcie najlepsze stanowisko życiowe – wrogowie ci mogą mu poważnie zaszkodzić. W życiu czekają go rozmaite przejścia i straty. Do czego powinien dążyć? Do wyrobienia w sobie mocnej woli, do opanowania swego charakteru i zwalczania pokus zmysłowych. Choroby. Nierzadko dokucza mu rozproszenie nerwowe i niepokoje. Mogą się również przejawić jakieś specjalne niedomagania żołądka, spowodowane zbytnim przejmowaniem się i niecierpliwością.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.Dodaj komentarz