Niezwykle rzadko się zdarza, by życie Onyksa było usłane różami. Zazwyczaj boryka się z różnymi przeciwnościami losu, ma kłopoty i trochę pecha. Wiele problemów sam sobie przysparza, gdyż jest niezdecydowany, mało energiczny i nieco chwiejny - przerzuca się z pomysłu na pomysł, zmienia poglądy i życiowe cele.Turkus to niezwykła osobowość. Jest prawy i uczciwy - można powierzyć mu tajemnice i majątek - sprawiedliwy, zgodny i życzliwy powyżej średniej krajowej. Spieszy z pomocą bez namysłu i nie oczekuje niczego w zamian. Nie pojmuje wyrachowania i oburza się słysząc o zasadzie "coś za coś".