Adolf

19.04, 17.06    
Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa Adelwolf, złożonego z dwóch członów: adal („wspaniały, szlachetny”) oraz wolf („wilk” – symbol siły, waleczności, hartu ducha i niezależności). Zapewne nadawano je chłopcom ze szlachetnego rodu, aby wyrośli na dzielnych wojowników.
Osoba o tym imieniu jest stała w przekonaniach, subtelna, kulturalna, charakter z temperamentem. Wrażliwy, dynamiczny typ, zdolny przywódca, potrzebuje szerokiego pola działania. W przypadku braku kontroli nad sobą może być niebezpieczny.
Subtelny i kulturalny. Posiada duszę prawdziwego artysty, toteż bywa bardzo wrażliwy na swoim punkcie. W sytuacjach szczególnie drażliwych ratuje go wrodzone poczucie humoru. Lubi imprezy, na których może błyszczeć.