Anastazy

22.01

Jest opanowany, skromny i dobroduszny. Do wszystkich odnosi się z szacunkiem, jest ostrożny w ocenianiu ludzi. W życiu szuka miłości, spokoju i zrozumienia. Potrafi zadbać o siebie i swoją rodzinę.