23 września

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 23 września

Uzdolniony wszechstronnie, okazuje zamiłowanie do lektury, pracy naukowej, medycyny i literatury. Chętnie zbiera książki. Niezwykle zdolny analityk – broni prawdy zdecydowanie i nigdy jej nie odstępuje. Nierzadko interesuje się filozofią, metafizyką, okultyzmem i wykazuje tendencje do rozwoju duchowego. Usposobiony filozoficznie – chętnie pogrąża się w rozmyślaniach samotnych, wykazując pewną tendencję do melancholii. Umysł jego jest ekscentryczny – jest to bowiem poszukiwacz rzeczy ukrytych, zwolennik studiów niezwykłych, pragnący zgłębić tajniki bytu. Zagłębiony w myślach poważnych nierzadko zamyka się w sobie i odsuwa od życia. Bardzo ostro odczuwa wszelkie rozczarowania. Brak mu ufności i zdecydowania: niedostatecznie wierzy w siebie. Urodziny dają dwa typy: dodatni i ujemny. Albo jest to człowiek sprawiedliwy i bezpartyjny, wyróżniający się swymi wysokimi ideałami i głębokością umysłu – albo też jednostka chwiejna, niegodna zaufania, niecierpliwa, nieostrożna, dokuczająca wszystkim nieustannie krytykowaniem i ganieniem. Do czego powinien dążyć? Do osiągnięcia przede wszystkim jak najwyższego rozwoju moralnego. Niechaj nie trzyma się płytkiego materializmu i niechaj zastanowi się nad tym, że wszystko w życiu doczesnym jest przemijające. Małżeństwo nierzadko związane z przykrościami. Zawód. Powodzenie czeka go w zawodach związanych z ziemią, rolnictwem, kopalniami i w zawodzie takim może dojść do majątku, o ile przezwycięży swą nieostrożność w sprawach finansowych. Może się też zdarzyć, że jego podwładni przysporzą mu dużych przykrości; natomiast w innych wypadkach odniesie przez nich korzyści materialne. Kobiecie – urodziny te mogą przynieść przykrości uczuciowe i niezbyt pomyślne małżeństwo. Kto urodził się dzisiaj – winien troszczyć się o stan swych nerwów i unikać przepracowania, gdyż inaczej może popaść w stany rozstroju i chaosu.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.

Dodaj komentarz