11 września

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 11 września

 

Uczynny, wspaniałomyślny, w dużym stopniu interesuje się sprawami innych ludzi, interesami przyjaciół, a zwłaszcza ich przygodami miłosnymi, chętnie pośredniczy w zawieraniu lub w ich zrywaniu. Potrafi poświęcić się dla swego otoczenia i pracować gorliwie dla dobra innych, a w razie potrzeby otacza ich opieką i służy pomocą. Starannie strzeże swych tajemnic, a również troskliwie czuwa nad tajemnicami swych przyjaciół. Zdolny i zręczny jest we wszelkich swoich poczynaniach: doskonale układa plany i obmyśla swe projekty. Może zostać dobrym uczonym, zdolnym muzykiem. Porządny, metodyczny, interesuje się medycyną i może zostać dobrym doktorem lub magnetyzerem. Umysł jego jest bystry, przenikliwy, przedsiębiorczy, a w studiach naukowych może okazać dużą wytrwałość. Wady. Chociaż jego zachowanie się jest najczęściej proste i naturalne, bywa również dość szorstki. Charakter bowiem posiada nieco fanatyczny, usposobiony jest krytycznie i bywa cierpki, wykazując nieraz brak delikatności. Mimo to jednak odznacza się swą ścisłością i jest człowiekiem prawym za co zyskuje uznanie otoczenia. Można na nim polegać. Lubi sport i życie wiejskie – rolnictwo, ogrodnictwo, hodowlę zwierząt i roślin. Pragnie zachować swą niezależność życiową, ale trudno przychodzi mu ją zdobyć. Jest pracowity, jego wysiłki przyniosą rezultaty pomyślne, ale trzeba dodać, że lepszym jest podwładnym, aniżeli kierownikiem. Kobieta urodzona dnia tego ubiera się starannie i chętnie przoduje innym w modzie. Uczuciowa, chętnie poświęcająca się dla rodziny – okazuje jednakże dużo ambicji towarzyskich i jest zwolenniczką arystokracji. Ma ona jak najlepsze intencje i dąży do celów wysokich, ale łatwo ulega zniechęceniu. Najlepsze związki tworzy z osobami urodzonymi od 22 grudnia do 21 stycznia i od 20 kwietnia do 21 maja.

 

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.

Dodaj komentarz