10 września

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 10 września

 

Zręczny analityk – pragnie być popularnym. Im więcej będzie rozwijać swe zdolności krytyczne i analityczne -tym większą mądrość zdobędzie. Bowiem jego najważniejszą cechą wewnętrzną jest umiejętność rozróżniania dobrego od złego, pożytecznego od szkodliwego itp. Aktywny we wszystkim co dotyczy interesów, przejmuje się swymi sprawami zawodowymi i potrafi mądrze realizować w życiu swe projekty i zamiary. A jednak mimo całą swą praktyczność życiową – jest to człowiek myślący, chętnie oddający się pracy dla dobra społecznego. Jest bardzo wrażliwy i cechują go silne uczucia sympatii i antypatii. Łagodny, przyjazny, dobry człowiek – życzliwie odnosi się do młodzieży, jest zwolennikiem przyrody i życia wiejskiego, zbliżonego do natury. Życzliwy, troskliwy, otacza chętnie opieką słabszych i potrzebujących pomocy. Przywiązany jest do rodziny. Mimo swą wierność i poświęcenie się dla przyjaciół – rzadko im się zwierza. Jego zdolności umysłowe są wybitne; lubi studia poważne i rozmyślania samotne. W związku z ziemią i jej produktami może osiągnąć powodzenie w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie lub górnictwie. Do czego powinien dążyć? Niechaj unika zbytniego zamykania się w sobie i niezdecydowania, gdyż inaczej stanie się oziębłym i niesympatycznym a jednocześnie może okazywać zbytnią chwiejność i wahanie się. Pragnie być popularnym i dąży do tego, hołdując ogólnie przyjętym poglądom. Mimo to jednak właśnie z powodu szerszej publiczności może być narażonym na przykrości. Grozi mu rozłączenie z towarzyszami lub osobami kochanymi. Organizm jego jest dość mocny, ale wyróżnia się swą niezwykłą wrażliwością kiszek; pewne potrawy, które inni mogą spożywać bezkarnie -mogą się okazać dlań szkodliwe. Zwłaszcza należy zachować ostrożność w stosunku do potraw ostrych, korzeni, pieprzu, octu etc, a także unikać lekarstw o silnym działania chemicznym. Życie człowieka dziś urodzonego bywa najczęściej długie i pomyślne, a w wieku późniejszym korzysta z pomyślnych rezultatów swej pracy wytrwałej i zbiera owoce swej przewidującej ostrożności.

 

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.

Dodaj komentarz