13 października

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 13 października

Czeka go w życiu pomoc wiernych przyjaciół. Jest to człowiek wybitny, o zamiłowaniach społecznych – dążący do działalności publicznej. Potrafi się poświęcić dla ideału i ponieść ofiary, gdy tego zajdzie potrzeba. Do wszystkiego co ma związek z religią odnosi się życzliwie – może też liczyć na powodzenie w karierze duchownej. Zazwyczaj w życiu człowieka dzisiaj urodzonego ma miejsce nieoczekiwany przewrót szczęśliwy. Nieraz się zdarza, że w najcięższych przejściach życiowych otrzymuje nieoczekiwanie pomoc Opatrzności. Trzeba jednak stwierdzić, że na ogół życie człowieka urodzonego dzisiaj upływa dość spokojnie i wolne jest od większych wstrząśnień. Ma wiernych przyjaciół, którzy podtrzymują go w życiu i okazują mu pomoc; są to nieraz osoby stojące wyżej towarzysko. W ogóle ludzie, którzy wyróżniają się swą wiedzą lub zajmują wyższe stanowiska życiowe – chętnie udzielają mu swego poparcia. Wymowny – jest obdarzony dużą zdolnością przekonywania innych o słuszności swego zdania. Jego przemówienia publiczne są obmyślane starannie i mają piękną i zaokrągloną formę, przy czym dąży zazwyczaj do unikania niepotrzebnych ekscentryczności lub też zbytniej oryginalności. Spotyka go za to ogólne uznanie i awanse życiowe. Jest to bowiem człowiek pewny i prawy, na którym można polegać. Grożą mu nieporozumienia z krewnymi. Intrygi wrogów nie będą jednakże mogły zaszkodzić mu na stałe. Nie odbywa zazwyczaj dłuższych podróży. W młodości nieraz nie obfituje w środki materialne, za to później przeważnie cieszy się dobrobytem, do którego dochodzi dzięki własnej pracy i pilności. W końcu udaje mu się zwrócić na siebie uwagę społeczeństwa i zostać wyróżnionym pośród innych. Praca jego zostanie w końcu oceniona wedle wartości. Wady. Lubi rozrywki i przyjemności, a w tym kierunku jest zbytnio dla siebie tolerancyjny.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.Dodaj komentarz