12 października

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 12 października

W jakimkolwiek położeniu życiowym by się znalazł – wykazuje cechy charakterystyczne dla człowieka władczego, dążącego do panowania. Toteż los innych ludzi prędzej czy później staje się zależnym od jego woli. Posiada on tyle siły wewnętrznej i potęgi charakteru oraz pewności moralnej, że w końcu będzie tryumfował nad swymi rywalami i przeciwnikami. Dumny, ambitny – pragnie posiąść ogólne uznanie i zyskać powszechny szacunek. Jest to człowiek dążący do tego, aby prowadzić życie intensywne, pełne napięcia. Gorący zwolennik nowych poglądów – może w tym kierunku dochodzić nawet do fanatyzmu. Trzeba dodać, że interesuje się również filozofią i zagadnieniami abstrakcyjnymi. Dąży do zrobienia kariery z wielkim taktem i wytrwałością. Jest to zresztą prawdziwie szlachetny człowiek, poważny i opanowany. Toteż najczęściej w jego życiu tak się wszystko wreszcie ułoży, że zajmie dobre stanowisko zabezpieczone odpowiednio materialnie. Żyje dość długo i nieraz pędzi życie beztroskie, o ile uda mu się opanować napady melancholii, jakim czasami podlega. Dzięki swym własnym wysiłkom i pracy wytrwałej – może osiągnąć powodzenie i zadowolenie wewnętrzne. Niechaj jednak nie szuka szczęścia na innych drogach – gdyż nadzieje jego wówczas mogą zostać zawiedzione. Kobieta urodzona dnia tego jest niższego wzrostu aniżeli mężczyzna – ma ładną cerę i jest dobrze zbudowana. Ma miły głos, jest dowcipna, często się śmieje – umie również ocenić wesołość i dowcip innych. Pełna wdzięku – ma ładne ręce i współczujące serce, litujące się nad cierpiącymi i potrzebującymi pomocy. Mąż nieraz nie rozumie jej subtelnej natury i dokucza jej zazdrością. Co mu grozi? Że okoliczności życiowe zmuszą go do pracy długiej i ciężkiej, która mu na ogół przyniesie tylko niewielkie rezultaty.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.


Dodaj komentarz