05 maja

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 5 maja

Jego zdolności są dość wszechstronne i mogą dać doskonałe rezultaty w dziedzinie nauki lub filozofii. Trzeba jednak dodać, że pod względem artystycznym również jest utalentowany. Oprócz zamiłowania do poważnych studiów, okazuje dużo intuicji i dobrego smaku. Tam, gdzie inni gubią się w ciemnościach – on jasno widzi swą drogę – dzięki potędze wewnętrznej, jaka go ożywia. Zadziwiające są jego zdolności oraz możliwości ich realizacji praktycznych. Rozwijając się stopniowo, z wiekiem może osiągnąć dużą mądrość. 2 zamiłowaniem studiuje przyrodę i bada jej życie. Ożywia go głębokie poczucie religijne, okazuje przy tym wszechstronne zainteresowania i sympatie, budząc również sympatie swego otoczenia. Jest dość szczodry. Dzięki swej intuicji przenika ukryte prawa przyrody i odkrywa jej tajemnice. Motywy jego czynów wypływają z jego mocnej indywidualności i nie zawsze są rozumiane przez otoczenie. Wierzy on mocno w siebie i w swe zdolności, a wykazuje przy tym pewną skłonność do samotności i wyodrębniania się od innych ludzi. Mimo to przeważnie jest otoczony przyjaciółmi. Chociaż sam nie szuka nikogo – jest poszukiwany przez innych. Wady tych urodzin. Nierzadko jest wymagający i władczy, a w swych wymaganiach potrafi być egoistyczny, oczekując na przysługi ze strony innych ludzi. O ile nie jest rozwinięty moralnie – to żonie jego nie ma czego zazdrościć: jest bowiem w równym stopniu pasjonatem, jak i kapryśnym. Co dzisiaj mu się bardzo podoba – jutro może zostać odrzucone całkowicie.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.