26 lutego

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 26 lutego

Szybko odczuwa przyciąganie do innych – ale również szybko budzą się w nim odruchy antypatii. Jest jednakże zbyt uprzejmy na to, aby komuś okazywać jawnie swą nieżyczliwość. Pragnie dopomagać innym a nieraz nawet oddaje zbyt wiele i w ten sposób może zaszkodzić zarówno swym interesom jak i zdrowiu. Na szczęście nie żąda od ludzi tyle, ile sam daje – gdyby bowiem tak było -stałby się niezwykle trudnym w pożyciu człowiekiem. Do swego ogniska rodzinnego jest bardzo przywiązany i chociaż może nie przejawiać zbytniej aktywności dla dobra innych członków rodziny – wszyscy go lubią. Odznacza się swą wyobraźnią i ma zamiłowania artystyczne. Z natury jest delikatny i subtelny. Zwłaszcza kobietom dziś urodzonym nie podoba się wszystko co wulgarne. Oddany swym ideałom potrafi pracować wytrwale i cierpliwie. Tam, gdzie wszyscy inni porzucą pracę zniechęceni – on jednak wytrwa i trudzi się dalej. Potrafi płynnie wyrażać swe myśli – zarówno w słowie jak i w piśmie; jego styl jest potoczysty i wartki, a słowa płyną mu strumieniami. Jego listy mają nieraz wartość literacką. Na świat patrzy przez różowe okulary i łatwo poddaje się entuzjazmowi. Nierzadko wykazuje wielkie talenty, staje się przywódcą innych ludzi lub stanowi ośrodek partii politycznej. Nieraz długo i cierpliwie studiuje życie przyrody i w rezultacie swej pracy usilnej – zgłębia wreszcie jej tajemnice. Co mu grozi. W sprawach praktycznych nie zawsze umie sobie poradzić, toteż spotykają go przykrości i może ponosić straty. Lecz w tymże czasie w sprawach umysłu i ducha może osiągnąć duży rozwój. Wady – to zamieszanie i niepokój jakim łatwo ulega oraz wyimaginowane choroby. Nieraz męczą go obawy. Najzupełniej urojone – oczekuje wówczas nieustannie jakichś wypadków nieszczęśliwych lub wydarzeń nieprzyjemnych. Dzięki tym niepokojom może nawet ucierpieć jego zdrowie.

 

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.