03 lutego

Horoskop dla osób urodzonych dnia: 3 lutego

Jest to człowiek szybki, pośpieszny, gorliwy, mający zamiary sięgające bardzo daleko. Pełen podstępów i zręczności skłonny jest nieraz do prowadzenia życia drapieżnika – w walce o swe utrzymanie. Umie sobie zwłaszcza nadać złudny pozór osiągnięcia jakoby znakomitych rezultatów lub nadzwyczajnego powodzenia, aby w ten sposób zdobyć uznanie ogólne. Dla swych oponentów potrafi być zaciętym i mściwym. Ożywia go gorączkowe pragnienie zrobienia kariery, wzniesienia się towarzyskiego i umysłowego, przy czym pragnie w ten czy w inny sposób osiągnąć panowanie nad innymi i zdobyć jak największy autorytet. Przeważnie udaje mu się to osiągnąć – a natury słabsze otaczają go i podziwiają sposób jego postępowania. Trzeba dodać, że okazuje też dużo solidnej wytrwałości, dyplomatycznego samoopanowania i wielki talent organizacyjny. Realizacja jego projektów życiowych wymaga nieraz jednak dużej skrytości – są tam bowiem różne rzeczy obawiające się światła dziennego. Charakterystyczną jego cechą jest przypisywanie wielkiego znaczenia wszystkiemu co materialne, zewnętrzne. Odbija się to na związkach jakie zawiera w życiu i przy wyborze przyjaciół – są to bowiem przeważnie ludzie zajmujący lepsze stanowiska. Pilnie zwraca uwagę na ludzi dążących naprzód w drodze do kariery – natomiast odwraca się od wszystkich co spadają w dół. Chyba, że spadną tak nisko – że może im okazać swą protekcję i współczucie na dystans, nie narażając się na niebezpieczeństwo, aby traktowali go jak równego sobie. Do czego powinien dążyć. Skoro już tak bardzo zależy mu na panowaniu nad innymi – winien również dążyć do tego, aby stać się od nich lepszym, przezwyciężając swe wady: niechęć, samowolę, antypatię, zazdrość i egoizm.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego „Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r.