LIPA

11 marca – 20 marca
13 września – 22 września

Lipa nigdy nie cieszy się tak wielkim powodzeniem i uznaniem w młodości, jak w wieku późniejszym. Jakby czując, że czas biegnie dla niej trochę inaczej, przyjmuje to wszystko co przynosi życie z ogromnym spokojem.

Jest trochę leniwa i wygodna, ale i niezwykle łagodna oraz ustępliwa. Wciąż marzy jej się ułożone, dostatnie życie, ale nie próbuje osiągnąć tego ani w walce, ani w trudzie, więc niewiele spełnia się z tych mrzonek. I pozostaje żal, bardziej lub mniej ukrywany, do losu i wobec tych wszystkich, którzy potrafią urzeczywistnić pragnienia.

 

Mimo skłonności do narzekania, potrafi być tak dalece oddana bliskim, tak poświęcić się bez reszty, że łatwo i dobrze jest z nią być. Rzadko jest szczęśliwa w miłości. Mimo różnych uzdolnień, którymi obdarzyła ją natura, brak jej wytrwałości, niezbędnej przecież do ich rozwijania. Bardzo zazdrosna!