Thot 14 I – 31 I

 
Thot – Bóg Księżyca, władca czasu, uważamy za wynalazcę pisma i kalendarza.
 
 
Ludzie urodzeni pod jej opieką są wyjątkowo kreatywni. Wywierają duży wpływ na innych. Zawsze dotrzymują raz danego słowa i nie zawodzą niczyjego zaufania. Odnoszą sukcesy dzięki swej śmiałości, brawurze i umiłowaniu wolności. Często obiera również inną drogę – filozofa lub myśliciela.