Księżyc w Strzelcu

Cechy: Duże poczucie moralności i sprawiedliwości. Wzniosłe cele, wielki idealizm aż do naiwności. Potrzeba wolności, niezależności i poszukiwania sensu życia.


Twój Księżyc jest położony w Strzelcu. Chcesz być uznany i podziwiany za to, jaki jesteś szlachetny i prawy. Masz bardzo duże poczucie moralności i sprawiedliwości, źle reagujesz na przejawy niesprawiedliwości w Twoim otoczeniu. Twoje uczucia są bardzo idealistyczne, a cele wzniosłe, przez co możesz być odbierany jako ktoś nieżyciowy i naiwnie wierzący we wrodzoną dobroć ludzi. Czasem zbyt łatwo zakładasz, że skoro Tobą kierują szlachetne i idealistyczne pobudki, to innymi też ? i nieraz gorzko się rozczarowujesz. Masz potrzebę wolności, niezależności, poszerzania horyzontów i przekraczania granic ? zarówno fizycznych granic innych krajów ( z pewnością lubisz i chcesz podróżować), jak i symbolicznych granic tego, co znane. Masz bardzo silną potrzebę poszukiwania sensu w życiu i bycia w zgodzie ze sobą. We wszystko, czym się zajmujesz, musisz naprawdę głęboko wierzyć i musi to być zgodne z Twoim światopoglądem. Bardzo trudne, lub nawet niemożliwe, są dla Ciebie działania w jakikolwiek sposób niezgodne z Twoim systemem wartości i z reguły nie potrafisz tego systemu nagiąć, np. dla uzyskania korzyści materialnych.