Silna osobowość Skorpiona uwidacznia się w jego życiu zawodowym. Ciężko mu dobrać współpracowników, najlepiej wypada solo. Angażuje się emocjonalnie w powierzone mu zadania. Jest krytyczny, ma wyczucie smaku i rytmu, doskonale wykorzystuje swoje talenty do osiągania pożądanych rezultatów.
Cechy zawodowe: perfekcjonizm, determinacja, kreatywność, samodzielność, skrupulatność, analityczność, operatywność, niezależność, subiektywizm.

Idealny zawód: naukowiec, menadżer, jubiler, prawnik, chirurg, ogrodnik, kompozytor, pisarz, krytyk, projektant.