Horoskop dla osób urodzonych dnia: 28 września


Stoi zawsze na czele i pragnie zajmować pierwsze miejsce. Jest on bowiem naturą gorącą, impulsywną. Usposobienie jego jest wojownicze - lubi wojnę i walkę w ogóle; nieraz kolekcjonuje oręż wszelkiego rodzaju. Jego inteligencja jest niezwykła, a dążenia bardzo wysokie - lecz sprawia, że zamiast argumentów używa nieraz siły. Wykazuje trafny sąd i wyróżnia się swymi zdolnościami porównawczymi. Posiada również i wybitne zdolności artystyczne, zwłaszcza w kierunku architektury, sztuki stosowanej lub muzyki. Kocha małżonka.

Przejęty jest swym zawodem - działa pośpiesznie i gorliwie. Gdy coś przedsiębierze, z uporem dąży do celu raz wytkniętego i nie zwraca uwagi na wszystko, co mogłoby go od tego celu oderwać. Po pewnym czasie porzuca jednak swą rozpoczętą pracę i zabiera się do innej - z tą samą gorliwością i zaciętością.
Toteż jego wadą jest, że nie zawsze ma dość cierpliwości i wytrwałości, aby rzecz rozpoczętą doprowadzić do pomyślnego końca. Często też jest nieuważny i niezastanawiający się, działając pod wpły wem pierwszego impulsu lub też namiętności.
Grozi mu niebezpieczeństwo od ognia i żelaza, jak i ewentualność utracenia wybitnego stanowiska jakie nieraz zajmuje.

Czego się powinien strzec? Jego temeprament zbyt impulsywny może go narazić na niebezpieczeństwo fizyczne. Niechaj więc nie daje wciągać się w zwady, wystrzegając się nieostrożnego obchodzenia się z bronią. Jest to człowiek gorliwy, pełen nadziei, która jednakże nie zawsze będzie mogła się zrealizować. Jego instynkty są bardzo humanitarne.


Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.