Horoskop dla osób urodzonych dnia: 27 września


Wierzy w siebie, pragnie władzy i panowania. Bardzo jest pewny swego powodzenia, lecz jego projekty i plany nie zawsze są dobrze obmyślone i nieraz się nie realizują. Życie upływa mu na wielkiej czynności, a jego charakter jest równy, usposobienie zaś pracowite i pilne. W sprawach zawodowych wykazuje dużo zaciętości. A przy tym jest to człowiek serdeczny, zdolny do miłości głębokiej i wielkiego przywiązania do osoby kochanej. Odznacza się swym dobrym smakiem i ma zdolności artystyczne, zwłaszcza w zakresie grafiki i rzeźby. Może też zostać doskonałym chirurgiem. Dzięki swym zdolnościom strategicznym może się wyróżnić w wojskowości, a zdolności dyplomatyczne mogą mu zapewnić powodzenie w Lubi życie wiejskie i pracę na roli. W młodości jego zawód nieraz bywa podwójny - a największe powodzenie osiąga dopiero w średnim wieku. Czego się strzec winien. Aby się nie pomylić w wyborze zawodu i nie uczynić niestosownego wyboru. Co mu grozi. Chociaż jest najczęściej obdarzonym dużymi zdolnościami - życie może mu jednak nie dostarczyć okazji do ich przejawienia i rozwoju. Życie jego nie będzie zbyt łatwe. Może nie doczekać się żniwa swej pracy lub też nie będzie mógł korzystać z rezultatów swych wysiłków. Kobieta urodzona dzisiaj - jest kochliwa, wesoła, przyjemna, inteligentna, delikatna i uczuciowa. Zachowanie się jej jest pełne taktu i uprzejme. Potrafi umiejętnie wyrażać swe myśli, przekonywać otoczenie. Chcociaż w drobnych rzeczach jest ustępliwa i łatwo na nią wpływ wywrzeć ? w rzeczach zasadniczych jest nieugiętą. Jest jednakże nadmiernie wrażliwą - co łatwo może doprowadzić do nieporozumień.Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.