Horoskop dla osób urodzonych dnia: 26 września


Jest człowiekiem uprzejmym, lubianym ogólnie. Zachowanie jego jest miłe i przyjazne, dzięki czemu budzi sympatię otoczenia, które odnosi się do niego z ufnością. Towarzyski, chętny do pomocy - jest dobrym mówcą. Przedsiębierze dalekie podróże - najczęściej uwieńczone pomyślnymi rezultatami. Umysł jego jest aktywny i badawczy, a charakter prawy. Dużo czyta i dzięki temu szybko się rozwija. Charakterystyczną cechą człowieka urodzonego dzisiaj jest jego niezwykłe umiłowanie sprawiedliwości. W obronie prawdy i słuszności -lub też tylko tego, co mu się takim wydaje - zdolny jest do wielkich wysiłków. Uprzedzający, dobroczynny, nie skąpy - jest to człowiek sympatycz- ny, lubiący komfort, przyjemności, rozrywki - unika rutyny i pracy zbyt ciężkiej. Delikatny, ludzki - na grzeczność i uprzejmość bardzo wrażliwy. Lubi uznanie i słuszną ocenę swej pracy. Trzeba dodać, że jest to człowieek skoncentrowany na samym sobie, który idzie w życiu własnymi drogami - odpowiednio do swych osobistych poglądów i wierzeń. Zazwyczaj dość przystojny, ciało ma dobrze zbudowane i proporcjonalne. Jak już wspomnieliśmy - lubi użycie. Do żony swej przywiązany; dzieci przeważnie ma niewiele. Łatwo podlega uczuciom, odczuwa silnie radość życia, a nieraz bywa próżny. Dzięki swej zręczności w mowie oraz dużej intuicji - może się wysunąć i zajmować stanowisko wybitne - jako teoretyk, przyrodnik, artysta. Trzeba dodać, że posiada również zdolności handlowe. Organizm jego zazwyczaj jest dość zdrowy; w razie zachorowania mogą ucierpieć przede wszystkim nerki lub głowa. Najlepsze związki tworzy z ludźmi urodzonymi od 21 maja do 23 czerwca i od 23 stycznia do 21 lutego.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.