Horoskop dla osób urodzonych dnia: 24 września


Jest to umysł postępowy, uzdolniony wybitnie, wyróżniający się swymi zdolnościami twórczymi w zakresie sztuki. Jego indywidualność duchowa dąży do tego aby się w życiu silnie wyrażać. Dzięki temu może zostać jednostką wybitną. Ceni sobie wielce własną wolność i niepodległość. Niezbyt jest też skłonnym do zawierania małżeństwa - nieraz jest zwolennikiem samotności. Jego trafność obserwacji jest zadziwiająca, a sąd o rzeczy zdrowy i jasny. Dążąc zawsze do przejawiania samodzielności - potrafi umiejętnie wykorzystać własne zdolności i talenty. Przekonany najmocniej o swym powodzeniu, łatwo poddaje się entuzjazmowi, staje się nieuważnym lub niezastanawiającym się nad swymi słowami i czynami. Trzeba dodać, że człowiek ten ma usposobienie marsowe i często nie wykazuje zbytnich zamiłowań pokojowych, jest bowiem odważny, wojowniczy, nie waha się atakować swych wrogów i zawsze gotów jest do wszczęcia zwady lub narażenia się na niebezpieczeństwo. Toteż najczęściej drogę swą w życiu toruje sobie bezwzględnie, nie licząc się z uczuciami i poglądami innych ludzi. Mimo wszystko - jest to człowiek prawy i skrupulatnie uczciwy w swych poczynaniach. A przy tym jego natura jest bardzo wrażliwą; dzięki tym kontrastom charakteru - nie zawsze udaje mu się osiągnąć wewnętrzną równowagę i wobec tego jego usposobienie niezbyt jest szczęśliwe. Mogą się na to zresztą składać w dużym stopniu i niesprzyjające warunki otoczenia. Co mu grozi? Ze dzięki swemu nazbyt impetycznemu usposobieniu może wywoływać nieporozumienia, narazić się na niesławę, a w kłótni może nawet kogoś skaleczyć. Do czego powinien dążyć? Do opanowania się i starannego kontrolowania swych czynów a wówczas może uniknie pewnej fatalności, która ściga w życiu jego poczynania.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.