Horoskop dla osób urodzonych dnia: 21 września


Ma umysł ruchliwy; niechaj strzeże się przesady. Intelekt jego jest bystry i przenikliwy, dzięki czemu staje się mało sympatycznym dla innych - jest bowiem nastrojony sceptycznie i krytycznie do wszystkiego, co nie podlega doświadczeniu zmysłów, logice myślowej i nie może być ugruntowane naukowo. Z tego też powodu nieraz popada w cynizm. Bardzo ruchliwy umysłowo, metodyczny - raz jest zbyt ścisły i drobiazgowy - to znowu "robi słonia z muchy", gdyż chętnie przesadza. Gdy zaś jeszcze nie jest dostatecznie rozwinięty umysłowo - może stać się egoistą lub bigotem, niesympatycznym dla innych. Jest nadmiernie wrażliwym i z tego powodu może ucierpieć w życiu. Natura jego jest w gruncie rzeczy dobra - nieraz tylko zbyt jest biernym w stosunku do życia. W zachowaniu się swym jest dość niepewnym - a mimo to potrafi być uprzejmym. Bystry i przenikliwy - niezbyt jest towarzyski i woli żyć samotnie. Obdarzony niezwykłą wyobraźnią - uzdolniony jest do pracy twórczej. Jest dość religijny, lubi obrzędy i ceremonie. Może też zrobić karierę jako duchowny, a jego czyny są wówczas pożyteczne dla społeczeństwa. Okazuje dość dużo nadziei i ufności. Chociaż poddany jest zmysłowości dość silnie - potrafi również rozwinąć dużą siłę woli i opanować się. Wszystko co piękne - czy to w życiu czy w sztuce - wywiera nań duże wrażenie. Jest to zwolennik sztuki, muzyki, pięknego otoczenia. Zamiłowany w spokoju, harmonii, sprawiedliwości - bardzo jest wrażliwy na otoczenie i osoby, z którymi współdziała w życiu. Najmniejszą niesprawiedliwość odczuwa bardzo silnie, czy to w stosunku do siebie samego, czy też w stosunku do innych.Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.