Horoskop dla osób urodzonych dnia: 20 września


Jego sympatie i zainteresowania koncentrują się najwięcej na własnej osobie co, naturalnie, może łatwo się przerodzić w egoizm. Niezwykle krytycznie usposobiony, obdarzony dużymi zdolnościami analitycznymi, jest bardzo praktyczny. Przez zwątpienie i krytycyzm dojdzie do prawdy. Staranny, troskliwy, kierowany przez swój doskonały intelekt - potrafi on oddzielić dobre od złego i przyswoić sobie na stałe. Zamknięty w sobie - rzadko okazuje swe wnętrze prawdziwe. Wszechstronnie uzdolniony, pracowity - lubi rozmowy poważne i ma skłonności do przejmowania się wysokimi ideałami. Poważny, interesujący się nauką - potrafi mimo to być towarzyski i przyjacielski. Zazwyczaj też w życiu otaczają go przyjaciele i liczna rodzina. Wady. Gdy jest nierozwinięty - wówczas jego horyzonty umysłowe są ograniczone kręgiem obowiązków codziennych, a wykazuje przy tym zbytnią skłonność do koncentrowania się na szczegółach - zapominając o całości. Wobec tego zatraca łatwo orientację i zdolności przystosowywania się do nowych możliwości. Swym nieustannym krytykowaniemmoże wywrzeć wpływ ujemny na swe otoczenie, tłumiąc w nim przedsiębiorczość i wszelki entuzjazm. Powinien dążyć do rozwinięcia w sobie uczucia życzliwości i sympatii, zarówno do krewnych, jak i do obcych ludzi, przez co uniknie zbytniej mechanizacji. Dążąc zaś zawsze do ujęcia linii zasadniczych i najogólniejszych -uniknie zbytniej drobiazgowości i zatracania się w szczegółach. Jego styl, chociaż jasny i ścisły - nieraz jest zbyt formalny. Jasne i precyzyjne wyrażanie swych myśli sprawia mu dużą przyjemność. Nie jest zbyt wytrwałym - ale dąży do zachowania swego organizmu w czystości i starannie wybiera sobie pożywienie. Dzięki wrodzonym zaletom charakteru i położonym zasługom - powiedzie mu się w życiu.
Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.