Horoskop dla osób urodzonych dnia: 15 wrześniaUsposobienie jego jest dość zmienne i fantastyczne. Interesuje się nowymi doświadczeniami, wszystkim co romantyczne, niezwykłe a nawet niebezpieczne. Bardzo wrażliwy - czuje przyciąganie do wszystkiego co nowe i sensacyjne. Impulsywny, entuzjastyczny, nie jest pozbawionym wyobraźni, ale nie potrafi ustrzec się od złudzeń. Żyje jakby w swoim własnym świecie i nieraz nie liczy się ze współczesnymi poglądami lub wymaganiami otoczenia. Myśli nieraz o przyszłości i to dość dalekiej - dzięki czemu współczesne pokolenie nie zawsze go jest w stanie zrozumieć i ocenić należycie. Zwolennik podróży zagranicznych, lubi sporty wodne, żeglugę, marynarkę i podróże morskie. Dzięki nim może nawet zyskać uznanie i zdobyć majątek. Posiada dużo zdrowego rozsądku i jasno widzi swą drogę w życiu dzięki czemu może zostać dobrym kierownikiem rozmaitych przedsiębiorstw, pracować dla dobra społeczeństwa i przejmować na siebie odpowiedzialność za pracę uciążliwą, związaną z szerokimi przedsięwzięciami i znacznymi dziełami. Ale trzeba dodać, że najczęściej za swą uciążliwą pracę otrzymuje tylko niewielką nagrodę. Zazwyczaj wierzy w medycynę i nieraz wydaje mu się, że cierpi na jakieś całkiem specjalne dolegliwości i choroby, których symptomy troskliwie obserwuje na samym sobie. W końcu jednak najczęściej okazuje się, że jego choroby polegały na urojeniu. Gdy raz sobie wybierze doktora - już go się trzyma stale, zmieniając tylko swe choroby - ale nie lekarza. Do czego powinien dążyć? Gdy przezwyciężył nareszcie swój materializm - do którego okazuje wielkie skłonności - a także przywiązanie do pieniędzy i użycia - wówczas może zdziałać dużo dobrego na świecie. Wówczas jego niezwykłe zdolności krytyczne i analityczne - które czynią go nieraz dość niemiłym dla innych - w połączeniu z uczuciem - mogą go wznieść na wyżyny rozwoju psychicznego. Gdy się rozwinie moralnie - chętnie śpieszy do niesienia pomocy innym, staje się natchnionym pracownikiem dla dobra ludzkości a przykładem swym pociąga innych za sobą.


Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.