Horoskop dla osób urodzonych dnia: 13 września

 

 

Wyróżnia się swymi zdolnościami dyplomatycznymi. Nie jest to bynajmniej człowiek popadający w krańcowość, lecz przeważnie zrównoważony, o głowie jasnej i otwartej. Spokojnie, bez ostentacji zabiera się do dzieła i nie okazuje żadnej pretensjonalności. Nie odznacza się specjalną ambicją i nie ugania się za sławą lub uznaniem, ale postępuje w sposób naturalny. W miarę nadarzających się okazji życiowych, w sposób jak najprostszy zabiera się do czynu. Jego natura jest bardzo wrażliwa i czuła, co odnosi się zarówno do ciała, jak i duszy. Wewnętrznie skłonny jest do czystości, a mimo to w życiu ma wiele do czynienia z najróżnorodniejszymi pokusami. Dzieje się to po części dzięki życiu, jakie zmuszony jest prowadzić - w związku z jego interesami i przedsięwzięciami. Ma on doskonałe pomysły i zręcznie potrafi je wcielać w czyn. Dobry mówca - potrafi również zręcznie wyrażać swe myśli piórem. Zdolny pośrednik - zazwyczaj ma stosunki w sferach najwyższych. Potrafi umiejętnie prowadzić rokowania i pertraktacje, odznaczając się przy tym swymi zdolnościami dyplomatycznymi. Lubi ostentację i wspaniałe występy. Troszczy się wielce o kwestie materialne. Najpierw oblicza koszty każdej sprawy, jest przewidujący i dąży do tego, aby każde przedsięwzięcie opłacało mu się jak najlepiej. Pragnąłby zdobyć bogactwo jak najprostszymi środkami - nie wysilając się zbytnio. Przywiązany do pieniędzy, nierzadko jest zamożny, a zdobycie majątku przychodzi mu istotnie dość łatwo. Jego transakcje finansowe uwieńczy powodzenie, a spekulacje najczęściej bywają udane. Trzeba dodać, że dzięki jego wrażliwości otoczenie wywiera nań silny wpływ, a krewni zazwyczaj dążą do tego, aby go opanować.

 

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.