Horoskop dla osób urodzonych dnia: 12 września

 

Czujny, bystry, zawsze stoi na straży swych interesów i gotów jest do obrony przed atakami wrogów. Nie obawia się jednak innych ludzi, żyjąc stale w głębokim przekonaniu o swej wyższości nad innymi i w pełnym poczuciu własnej siły. Nie unika oponentów, lecz czeka cierpliwie na ich ataki, a nieraz sam je nawet prowokuje. Pierwszy nie wkracza na pole walki, ale ostatni z niego schodzi. Mądry to człowiek, wyróżniający się swą wyższością umysłową nad innymi. Usposobiony krytycznie, zamiłowany jest we wszelkich studiach. Lubi lekturę wszelkiego rodzaju i jest składnicą wiadomości. Poważny, zastanawiający się, jest zdolnym myślicielem. Jest przy tym niezwykle wrażliwy i czuły na swe otoczenie. Odznacza się wytrwałością; we wszystkich swych czynach jest bardzo gruntowny i może się w życiu wznieść wysoko, dzięki własnym swym zasługom. Ma zdolności handlowe, a w tym, co odnosi się do rachunków i matematyki okazuje dużo intuicji. Organizm jego jest wrażliwy. Wie on o tym i nieraz wykazuje przesadną troskę w sprawach diety, czystości pokarmów i sposobu ich przygotowania. Najbardziej wrażliwą częścią organizmu okazują się nieraz kiszki. Zdrowie jego jest dość dobre, co pozwala mu pracować wytrwale i usilnie. Wady. Niepotrzebnie miesza się w sprawy innych ludzi, powodując nieporozumienia i rozdźwięk. Łatwo przeciwstawia się innym i wywołuje opozycje. Wszystko to może wywołać znaczne zamieszanie, które może mu zaszkodzić w karierze. Co mu grozi? Może być narażony na walkę z tajnymi wrogami. A jego predyspozycja do wywoływania nieporozumień lub wszczynania sporów występuje specjalnie w związku z zagranicą lub cudzoziemcami. Najczęściej nie robi wielkiej kariery.

 

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.