Horoskop dla osób urodzonych dnia: 9 września

 
Potrafi rozwinąć wielką wytrwałość, przezwyciężyć wszelkie trudności i przeszkody, i dlatego też wychodzi obronną ręką z przewrotów życiowych, a po doznanej klęsce - szybko się podnosi. Wyróżnia się swym darem obserwacji, umiejętnością rozróżniania i analizy jak i wrodzonymi zdolnościami filozoficznymi. Milczący, zamknięty w sobie, bardzo rozsądny, ostrożny - stopniowo zdobywa wielką mądrość i dochodzi do majątku. Doskonale umie opowiadać, ma oryginalne, niecodzienne idee i pomysły, okazując zdolności zarówno krasomówcze jak i literackie. Jako pisarz lub literat może wznieść się na wyżyny talentu - również i jako mówca publiczny lub muzyk. Ma wrodzone zdolności do chemii, a okazuje również zamiłowanie do rolnictwa. Ponieważ doskonale orientuje się w sprawach publicznych i wyczuwa pragnienia szerokiej publiczności - może osiągnąć powodzenie jako wydawca lub redaktor czasopism. Wynalazczy, pracowity, czujny, bystry - kieruje się w swym życiu myślą o przeszłości, a jego projekty odznaczają się swą praktycznością. Wady. Umysł jego nieraz jest nieco kłótliwy, nastrojony opozycyjnie. Do czego powinien dążyć? Niechaj nie pobłaża sobie i nie pogrąża się w bezczynności, gdyż może się narazić na duże straty Jest lubianym przez podwładnych, a jego życie najczęściej układa się pomyślnie, zabezpieczone jest przed większymi przykrościami, a horoskopy na przyszłość są dodatnie. W życiu religijnym pragnie wszystko wyjaśnić i analizować myślowo. Nie lubi złożonych rytuałów i teologicznych dociekań - zapatrując się na wszystko z punktu widzenia celowości czysto praktycznej i użyteczności.


Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.