Horoskop dla osób urodzonych dnia: 8 września

 
Będzie mieć dużo przyjaciół, a w jego życiu związki z innymi będą odgrywać dużą rolę i przyniosą mu znaczne korzyści. Nawet nie dążąc do tego specjalnie - będzie łączyć ze sobą we współpracy ludzi, którym to przyniesie pożytek - i wszyscy wyjdą na tym jak najlepiej. Mocno trzyma się swych zasad. Towarzyski, obrotny, o silnych instynktach społecznych - wykazuje wszechstronne zainteresowania umysłowe. Pomimo światopoglądu materialistycznego, jaki stosuje w życiu praktycznym - nie jest pozbawiony wyższych zainteresowań i nieraz wykazuje tendencje metafizyczne, dążąc do tego, aby się uduchowić i zdobyć mądrość prawdziwą. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie cechy powyższe odnoszą się do typu wyżej rozwiniętego. Typ nierozwinięty natomiast wykazuje nadmierną skłonność do krytykowania innych, a jego krytyka zawsze jest obciążająca i hamująca. Człowiek rozwinięty - jasno patrzy naprzód, rozróżniając najdrobniejsze szczegóły w dziele, które ma zostać dokonanym, i doskonale przewiduje wszelkie praktyczne możliwości realizacji. Natomiast typ prymitywny widzi wszędzie tylko trudności nie do przezwyciężenia i błędy - a z lubością dopatruje się ich w projektach i czynach innych ludzi. Rozwinięty - człowiek tak urodzony nigdy nie pragnie pochwał. Nie-rozwinięty - nigdy ich nie udziela - zawsze mu się coś nie podoba... Wadą jego jest również zbytnia cześć dla władzy i majątku. Zwraca wielką uwagę na zewnętrzną stronę życia i pragnąłby zawsze robić na ludziach jak najlepsze wrażenie. Dzięki temu nieraz udaje, przesadza a nawet robi długi - aby tylko wykazać się w najlepszym świetle. Chętnie bawi się w przepowiadanie tego co będzie, ale ponieważ najczęściej jest materialistą, a jego intuicja wówczas nie dopisuje - przeto jego przepowiednie się nie spełniają. Lubi polowanie. Jak mówiliśmy - wiedzie mu się w związkach z innymi. Gorliwie dąży do celów odległych i ugania się za szczęściem. Co mu grozi? Czeka go w życiu dużo wysiłków, a jego spekulacje mogą nie zostać uwieńczone powodzeniem.


Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.