Horoskop dla osób urodzonych dnia: 6 września

 
Jest to człowiek praktyczny, pozbawiony jednak wyobraźni; pracowity i prawy - usposobiony jest dość biernie. Nie dąży do panowania nad innymi i nie pragnie wysuwać się na pierwsze miejsce. Raczej idzie w życiu drogą utorowaną przez innych i nie wykazuje wielkich ambicji. Dąży on do zdobycia majątku - w czym mu się przeważnie wiedzie - zwłaszcza w zawodach, w których występuje jako podwładny lub też działa w mniejszym albo większym stopniu pod kierunkiem pzeło-żonego lub wyżej stojącego. Może również zajmować pozycję wybitną i mieć podwładnych - ale sam - jako szef - będzie jeszcze przed kimś odpowiedzialny. Czasami ta zależność przyjmuje formy współdziałania. Gdy będzie pozostawionym sam sobie - nie zawsze potrafi być dobrym przełożonym i w jego zarządzeniach dadzą się odczuwać jakieś dysonanse: brak wiary w siebie, pomyłki we wnioskowaniu itp. Najlepiej czuje się wówczas, gdy otrzymuje poradę, pomoc lub kierunek od kogoś innego. W pracy swej gorliwy - potrafi poświęcać się dla innych. Łagodny, uprzejmy, ostrożny, zamknięty w sobie - okazuje zainteresowanie wschodem i jego obyczajami. Obrotny - potrafi umiejętnie dostosowywać się do warunków życiowych. Jego zdolności są wszechstronne. Przywiązanym jest do ogniska domowego, ale jego życie rodzinne nierzadko jest dysharmonijne, a nieporozumienia wywołują rozłączenia i rozstania. Własność zdobywa tylko z trudem i powoli i nieraz z powrotem traci. Często zawiera małżeństwo nie z miłości lecz z innych względów. Dzieci zazwyczaj ma niewiele. Często zmienia miejsce pobytu. Co mu grozi? Niebezpieczeństwo skaleczenia i zależności życiowej od innych. Może być wystawionym na niebezpieczeństwo w krótkich podróżach. Pracuje gorliwie - ale jego wysiłki mogą mu osobiście przynieść tylko niewielkie rezultaty.


Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.