Horoskop dla osób urodzonych dnia: 4 wrześniaWywiera duży wpływ na osoby płci odmiennej. Wystarczy sam sobie. Ufny, zadowolony z siebie - sam wybiera sobie zawód i staje się kowalem swego szczęścia. Jest to człowiek skryty. Umysł jego bystry i przenikliwy - interesuje się rzeczami tajemniczymi i zagadkowymi. Sumienny, akuratny - chętnie się uczy i pracuje wytrwale, z poświęceniem oddając się swemu zawodowi. W obcowaniu jest naturalny i sympatyczny; jako przyjaciel - wierny i poświęcający się. Pełen nadziei, która nie opuszcza go w ciężkich chwilach - dąży do osiągnięcia wewnętrznej równowagi i filozoficznego samoopanowania. Jego natura - chociaż dość słaba i wrażliwa wywiera duży wpływ na płeć odmienną. Grozi mu też, że może zostać wciągniętym w niebezpieczne przygody miłosne, co może wywołać poważne komplikacje życiowe. Wady. Wywołuje łatwo nieporozumienia, wykazując przy tym dużo chytrości i podstępu. Wciąga swe otoczenie w ryzykowne własne projekty. Jest nieszczery, ukrywa swe poglądy istotne i potrafi wyprowadzić innych w pole. Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim niechaj się stara sądzić innych według siebie samego, dostrzegając bowiem słomkę w oku bliźniego - nie widzi belki we własnym. Zamiast uwielbiać ludzi bogatych, arystokrację i uganiać się za powierzchownymi zjawiskami materialnego życia - niechaj raczej dąży do tego, aby oddać hołd prawości, cnocie i rzeczywistej zasłudze. Niechaj się nie wstydzi pracy uczciwej. Kobieta zwłaszcza - urodzona w tym dniu nie powinna się wstydzić wykonywania prac domowych, braku środków materialnych lub też oszczędności, jakie zmuszoną jest stosować w życiu codziennym. Nie trzeba bowiem zwracać zbytniej uwagi na to, co inni o nas powiedzą, lecz dążyć do tego, aby stać się prawym i szczerym człowiekiem.


Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.