Horoskop dla osób urodzonych dnia: 1 września

 
W jego naturze dużo jest posłuszeństwa i skromności. Odczuwa podświadome dążenie do wszystkiego co czyste, idealną tęsknotę do tego co wzniosłe proporcjonalne, piękne w kształtach. Wynalazczy, zręczny we wszelkich studiach naukowych - odznacza się swym zamiłowaniem do medycyny i chemii. Styl jego jest płynny i jasny, a jego zdolności pisarskie mogą osiągnąć wysoki poziom rozwoju i przynieść mu uznanie ogólne. Zazwyczaj szybko też robi karierę w życiu gdyż mimo swą skromność - wykazuje dużą zręczność w każdej sytuacji życiowej, gdzie można coś zarobić. Bardzo interesuje się higieną i nieraz też skłonny jest do przesady pod względem jej zachowania, sposobów odżywiania, diety itp. co potęguje się z wiekiem. Najczęściej jednak sam cierpi na choroby urojone, których symptomów doszukuje się u siebie starannie. Często też mówi o tych swoich urojeniach chorobowych - a dzięki dużej sile wyobraźni jaką posiada -może nawet zachorować naprawdę. Szuka wówczas pociechy w opowiadaniu wszystkim o swym cierpieniu - staje się bardzo pretensjonalny i nie zwracający uwagi na cierpienia innych. Co mu grozi? Straty majątkowe, od których nie będzie się umiał ustrzec. Jego małżeństwo - może okazać się niezbyt pomyślne, a żona może być dość gniewna i nie mająca zbytniej ochoty do zajęć domowych. Trzeba dodać, że takie wskazówki na każdy dzień roku muszą być z natury rzeczy tylko bardzo ogólne, i nie wykluczają bynajmniej poszczególnych wypadków całkiem odrębnych - zależnie od horoskopu i charakteru poszczególnego człowieka. Wady. Jest to charakter dość bierny - nie przejmuje się zbytnio swymi obowiązkami i nieraz traktuje je tylko "aby zbyć". Przywiązany do zbytku i użycia - nie lubi się wysilać i zbyt łatwo wybucha gniewem.


Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.