Horoskop dla osób urodzonych dnia: 18 lutego

Lubi występy publiczne i pragnie zrobić karierę. Wykazuje duże zdolności zarówno w atakowaniu przeciwnika jak i w bronieniu swej pozycji i dlatego może być doskonałym adwokatem. Umysł jego jest ostry, przenikliwy, a wysłowienie się jasne i precyzyjne. Lubi studiować, a wiedzę, jaką zdobywa, potrafi zużytkować odpowiednio. Jego droga życiowa może być uwieńczona zaszczytami, ale aktywność życiowa związana z karierą, pochłania go nieraz do tego stopnia, że mało może zaznać szczęścia osobistego w życiu. Pożąda uznania i słusznej oceny swych czynów - a jego przyjaciele i znajomi są nieraz niemile zdziwieni widząc jak stosuje tą samą uprzedzającą grzeczność i przyjazność w stosunku do wszystkich ludzi. Zamiast na ślepo zaufać innym - człowiek tak urodzony studiuje ich charakter, obserwuje ich słowa i czyny, a także bada ich myśli cierpliwie i ostroż- nie. Najczęściej udaje mu się to czynić w sposób niedostrzegalny dla innych. Wady - to zarozumiałość, urojenia, sofistyka i karierowiczostwo albo w zakresie życia umysłowego, albo też czysto materialnego. Typ nieudany - nie posiada żadnej wartości i pozbawiony jest treści wewnętrznej. Myśli, że wszystkiego w życiu można dokonać przy pomocy kawałów i forteli. Może mu się to nawet przez pewien czas udawać - ale w końcu urwie się ucho u dzbana i może popaść w rozstrój lub chaos psychiczny. Wyższy typ natomiast jest tak inteligentny i krytyczny, że wszystkie swe siły potrafi skoncentrować w jak najlepszym kierunku i naturalnie osiąga wówczas powodzenie życiowe. Cechuje go poczucie własnej godności. Jest to poniekąd natura królewska - lubi występy publiczne, spełnia dobre uczynki, a w życiu może osiągnąć wyniesienie. Ceni bardzo swą wolność wewnętrzną. Jego namiętności są spokojne i łagodne - krystalizują się stopniowo i osiągają dużą czystość i wierność.

 

 

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.