Horoskop dla osób urodzonych dnia: 12 lutego

Jest to człowiek prawy, o wszechstronnych sympatiach i zainteresowaniach. Jego umysł jest otwarty i postępowy, pozbawiony wszelkich przesądów. Tradycja i autorytet nie wywierają nań wpływu. Gdy się z nim styka bezpośrednio - patrzy na nie poważnie i spokojnie, okazując -być może - nawet pewną życzliwość i zainteresowanie. Żadna kurtuazja ani uprzejmość nie powstrzymają go w poszukiwaniu czystej prawdy. Trzeba jednak zastrzec, że te właściwości urodzin dzisiejszych występują dopiero w ludziach, którzy osiągnęli odpowiedni rozwój. W przeciętnych zaś przedstawicielach rodzaju ludzkiego są najczęściej uśpione i przejawiają się - prawdę powiedziawszy - dość słabo. Praca sprawia takiemu człowiekowi przyjemność, a swe wysiłki kontynuuje z wielką pilnością i wytrwałością. Interesują go sprawy polityczne, edukacyjne, ruchy społeczne, a jego zawód jest przeważnie intelektualny. Ostrożny, bardzo rozsądny - jest popularny, towarzyski i często prowadzi życie publiczne, występując przed szerszą publicznością. Zazwyczaj łączy się w życiu z jakimś partnerem, związkami towarzyskimi, klubami lub też staje się inicjatorem jakiegoś ruchu społecznego, który złączy jego wysiłki z innymi we wspólne sprawy. Jego droga życiowa nie jest agresywna ani wojownicza. Nie spieszy się zbytnio - może czekać. Im dłużej zaś czeka - tym jaśniej widzi wszystko dookoła, tym głębiej przenika wszelkie problemy. Jest to człowiek wolny od próżności i zarozumiałości: nigdy nie pozuje. Co mu grozi. Gdy po wielu latach ostateczne rezultaty jego wysiłków będą bliskie już realizacji - życie może je zniweczyć i w ten sposób utra- cie je może raz na zawsze. Czeka go miłość platoniczna i rozłączenie z towarzyszami. Dla kobiet urodziny te są niezbyt fortunne w sprawach małżeństwa i mogą przynieść urodziny synów, z powodu których później powstają kłopoty życiowe.

 

 

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.