Horoskop dla osób urodzonych dnia: 10 lutego

Lubi swymi myślami wybiegać w daleką przyszłość. Urodziny dzisiejsze obdarzają człowieka dużymi zdolnościami, jakie jednak tylko bardzo mało ludzi - w obecnym stadium rozwoju ludzkości - potrafi całkowicie rozwinąć i wyrazić w życiu. Jest to przedstawiciel postępu, nowych idei i poglądów, najnowszych kierunków sztuki jak i filozofii społecznej. Umysł jego zagłębia się w sprawy ducha i stara się przeniknąć treść bytu, a jednocześnie pragnie zaszczepić innym ludziom te ideały, jakie zaczerpnął z własnych przeżyć. Kocha przyrodę, pragnie pojąć i zrozumieć jej życie. Poszukuje wszędzie prawdy, życzliwie odnosi się do wszelkich tendencyj humanistycznych. Należy jednak zastrzec, że nie zawsze dąży do wyrażenia w czynie i przejawienia w życiu osiągniętej wiedzy teoretycznej. pulsywnej gorliwości i niedyskretnym wybuchom, co może go doprowadzić do narażenia swej kariery życiowej. W sprawach pieniężnych zasługuje na zaufanie. Jest to bowiem czło-wiem uświadomiony, który zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że pieniądz nie jest bynajmniej celem sam w sobie - lecz tylko środkiem. Pragnie on swą władzę i potęgę zachować i konserwować i dlatego też środków swych używa mądrze i z rozmysłem, zastanawiając się nad każdym krokiem. Dzięki temu może nawet wydawać się nadmiernie ostrożny. A jednak mimo wszystko największym jego niebezpieczeństwem jest właśnie przesadny optymizm, który pod wpływem wizji wspaniałej przyszłości może powodować go do czynów nieobliczalnych.

 

 

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.