Horoskop dla osób urodzonych dnia: 7 lutego

Utalentowany, wrażliwy - wierny w przyjaźni. Można na nim polegać. Umie być szczery, nie zdradzając jednak tajemnic. Prosty w zachowaniu się - jest pilny, sympatyczny, ale w sposobie wyrażania się niezbyt czuły. Ambitny, wrażliwy - ma szlachetne tendencje i na ogół zachowuje się dość spokojnie, okazując nierzadko skłonność do małomówności. Ceni sobie wielce samodzielność i niezależność, a w jego sercu zamieszkuje silne dążenie do wolności. Wszechstronne uzdolnienie łączy się u niego.z subtelnym poczuciem humoru, co wzrasta z wiekiem. Umysł jego jest niezwykle ruchliwy i obrotny, obdarzony świetnym darem obserwacji i subtelnym smakiem. Ma dużo poczucia artyzmu, jest uzdolniony w kierunku sztuki stosowanej, muzyki, obcych języków. Doskonała pamięć łączy się z sądem trafnym i bezstronnym. Jego wady - to skłonność do szyderstwa i niezdecydowanie. Dzięki temu człowiek urodzony dzisiaj marnuje nieraz okazje życiowe. Długo trzeba go namawiać, aby się posłuchał. Czego się strzec winien. Aby nie dokuczało mu uczucie zazdrości, gdyż może się to później przerodzić w milczącą depresję. Kobieta urodzona dnia tego jest gospodarna, pracowita, wytrwała i lubi życie domowe. Trudno na nią wpłynąć. Idzie swymi własnymi drogami - a mimo to potrafi być czasami również niezdecydowana i niepewna. W pożyciu małżeńskim człowiek urodzony dnia tego okazuje dużo zalet, lojalnie i wiernie dotrzymując swych obietnic. Jego tolerancja i humanitaryzm mogą go uczynić obrońcą upośledzonych i pokrzywdzonych. Opieką swą otacza również ludzi nierozwiniętych, ignorantów, analfabetów - i rozmyślając nad ich losem, dochodzi do konkluzji, jakie nierzadko wywołują opozycję w jego otoczeniu. Poszukuje przede wszystkim, aby wyjaśnić swą analizą fakty życia codziennego. W swych badaniach jest nieustraszony - nie zna fałszywego wstydu ani skrupułów.Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.