Horoskop dla osób urodzonych dnia: 6 lutego

Jest to osoba przyjemna, zachowująca się w sposób uprzedzający. Lubi towarzystwo dobrane i subtelne. Poglądy jego są dość szerokie, może być dobrym mówcą lub pisarzem. Potrafi obliczać na chłodno i umiejętnie układa swe życiowe projekty. Dąży prosto do swego celu poprzez wszelkie przeszkody. Wola jego jest wprawdzie dość mocna, lecz sam on nieraz jest nierozważny i niezas-tanawiający się. Dlatego też sam jest przyczyną wrogości innych ludzi i przejść, jakie go w życiu dotykają. Dzięki swym szerokim poglądom w sprawach religijnych okazuje dużo tolerancji. W swym światopoglądzie opiera się na prawdziwości fenomenów materialnych i eksperymentów fizycznych. Jest poniekąd wcieleniem ducha i intelektu swej generacji i nie może wyjść poza granice faktów podpadających pod zmysły. Na niższych stadiach rozwoju tendencja do wahania się i zmienności dość silnie się zaznacza. Rozważa on wówczas wszelkie pro i contra, bada każdą sprawę od wewnątrz, obraca ze wszystkich stron i... odkłada decyzję na później. Umysł jego jest prawy i szczery. Interesuje się studiowaniem charakterów ludzkich, jest sentymentalny, łagodny i czuły, łatwo zawiera przyj-źnie. W wypadku zaś ich zrywania szybko przechodzi nad nimi do porządku dziennego. Odpowiednio do środowiska z jakiego pochodzi, czeka go pewnego rodzaju wyniesienie życiowe. Okazuje duże zdolności artystyczne, dzięki którym może się wybić. Może również osiągnąć powodzenie przez dokonanie niezwykłego czynu, przez co uzyskuje uznanie ogólne. Jego miłość zrealizuje się w końcu w małżeństwie. Może otrzymać spadek. Okazuje nieraz zamiłowanie do medycyny. Do jego wad należy pewna indolencja, co zaznacza się zwłaszcza u typów nierozwiniętych. Umysł jego przeniknięty egotyzmem nie okazuje wówczas szerszych zainteresowań. Pobłaża sobie, a ciało jego może wów- czas stać się nerwowe i słabe z powodu braku odpowiedniego trainingu. Nieraz układa mu się tak w życiu, że staje się zależny od dobrej woli innych.Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.