Horoskop dla osób urodzonych dnia: 21 czerwca

Lubi rywalizację i wszelkie sporty. Potrafi pracować wytrwale - ale podlega również zdenerwowaniu a wówczas staje się niepewny i chwiejny. Przyjazny, uprzejmy, towarzyski, bardzo ruchliwy, lubi zmiany. Szybko wszystko pojmuje - ale na ogól jest dość powierzchowny, co potrafi zręcznie maskować. Jest bystry i nie pozbawiony chytrości. Lubi intrygować i zawierać sojusze dyplomatyczne. Zwłaszcza gdy chodzi o zdobycie władzy - łączy się z innymi we współpracy. Potrafi niezwykle umiejętnie przekonywać innych o słuszności swego zdania, ale mimo to - nie należy mu wierzyć. Trzeba dodać, że na ogół usposobiony jest dość pokojowo i ustępliwie, a mimo całą chytrość - dość łatwo jest wyprowadzić go w pole. Interesuje się swym otoczeniem - w ogóle ludzie zaciekawiają go w wysokim stopniu. Sam wywiera wpływ przyciągający na innych - co potrafi odpowiednio wykorzystać. Dobry mówca - interesuje się nauką i sztukami pięknymi. Okazuje zdolności w kierunku wykonawczym, a posiada również dobrze rozwinięte zdolności naśladowcze.
Do czego powinien dążyć? Aby opanować swą żądzę, gdyż okazuje dużą zmysłowość. Przez pogłębienie umysłowe może wyzbyć się wad charakteru. Organizm jego jest nerwowy i wrażliwy - toteż winien unikać przepracowania. Zbyt mało zwraca uwagę na swe zdrowie; potrzebuje dużo słońca, świeżego powietrza i długiego snu. Urodziny dzisiejsze przynoszą zazwyczaj możność osiągnięcia dobrego stanowiska, na którym będzie się cieszyć pewnym uznaniem i wywierać wpływ na ludzi słabszych.

 

 

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży-Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się - horoskopy na każdy dzień roku", Warszawa 1938 r.