21 kwietnia - 30 kwietnia
24 października - 2 listopada


Jak można najkrócej określić charakter Orzecha? Oczywiście przykładem: "Trudny orzech do zgryzienia".


11 kwietnia - 20 kwietnia
14 października - 23 października


Klony są dobre albo złe, ale zawsze wyróżniają się w tłumie, będąc zaprzeczeniem szarej zwyczajności. To bardzo rzadka cecha - oryginalność.


1 kwietnia - 10 kwietnia
4 października - 13 października


Choć pozornie delikatna, w rzeczywistości jest mocna, wytrwała i zdolna stawić opór burzom, wichrom - każdemu złemu losowi.


22 marca - 31 marca
24 września - 3 października


Jakże często niepozorna, a jednocześnie o wielkim uroku, niemal magicznym. Roztaczając go naturalnie, bez wyrachowania, wywiera znaczący wpływ na swe otoczenie, co oczywiście nie pozostaje obojętne dla kwestii osiągania zamierzonych celów.