11 kwietnia - 20 kwietnia
14 października - 23 października


Klony są dobre albo złe, ale zawsze wyróżniają się w tłumie, będąc zaprzeczeniem szarej zwyczajności. To bardzo rzadka cecha - oryginalność. Mimo wrodzonej nieśmiałości i rezerwy, nienasycone jest ich pragnienie nowości i zmian. Ponieważ Klony są bardzo ambitne i dumne, są też wrażliwe na punkcie swojej osoby. Lubią siebie i lubią pochwały potwierdzające niezwykłości i cenność ich zalet.

Natomiast skromność Klon przejawia w sposobie życia. Łatwiej niż innym "drzewom" przychodzi mu pogodzenie się z koniecznością zaciskania pasa. Kiedy jego sytuacja materialna jest dla odmiany dobra, pozostaje oszczędny. Liczy się z groszem, ogranicza swoje potrzeby - nie lubi zbytku.

Zdrowy, choć o naturze nerwowej. Ma dobry gust i odznacza się inwencją życiową oraz energią. Jego świetną pamięć i łatwość uczenia się dopełnia niezwykła inteligencja.

Miłość tak silnej indywidualności bywa bardzo skomplikowana. Życie Klon ma trudne, ale interesujące.