9 luty - 18 luty
14 sierpnia - 23 sierpnia


Cedr jest solidny i rosły. Zwraca uwagę rzadką i rasową urodą. Choć komfort jest jego ideałem, marzeniem i celem, łatwo adaptuje się i do tych nie komfortowych warunków życia - patrząc sobie na świat z góry. Zazwyczaj długo pozostaje w dobrym zdrowiu. Jest pewien siebie, a spośród innych wyróżnia się zdecydowaniem. Ma też czym imponować - dzięki licznym zdolnością i pracowitości - i robi to, czasem aż za chętnie.

Niepowodzenia, klęski i wszelkie porażki stanowią tylko dla niego bodziec do ponowienia wysiłków. Tak bardzo wierzy siebie, że wprost nic go nie zrazi. W tej jedynej i wielkiej miłości jest oparciem, jeżeli... ją spotka.

Szybki w działaniu, wielbiciel przygód, których namiastką jest na co dzień dość ruchliwe i aktywne życie zawodowe. Natura artystyczna.