1 marca -10 marca
3 września - 12 września


Płacząca Wierzba - smutna, choć piękna. Mężczyzna, któremu patronuje ma wielkie powodzenie u kobiet, a kobieta promieniuje wdziękiem.

Zdolności artystyczne i co za tym idzie - wrażliwość na piękno w każdej postaci, jak też i po prostu wrażliwość natury są u niej wrodzone. Cechy te są tak rozwinięte, że czasami - np. w stosunkach międzyludzkich lub w sferze uczuć - okazują się wprost nadwrażliwością, na co Wierzba jest bezradna. P

 

ociąga ją świat i zatrzymuje jednocześnie piękny dom i kochana rodzina. Bywa, że raz pełna jest niepokoju i pragnienia zmian, to znów... senna. Zawsze prawa i uczciwa - taki zwyczajnie jest jej charakter. Stać ją na to, by wybierać trudniejsze drogi w życiu i potrafi dochodzić nimi do celu. Jednak bardzo utrudniają bycie z Wierzbą jej kaprysy, wymagania, zmienne nastroje, histerie.

W miłości często bardzo cierpi, a jeśli znajdzie przystań w małżeństwie, to po cichu, w skrytości, ale i tak będzie czuła się niedowartościowana.