Znak ten różnorako obdarza swych wybrańców zaletami i wadami. Osoby urodzone pod jego znakiem są praktyczne, przedsiębiorcze, odważne, pracowite oraz konsekwentnie postępowe. Nic co nowe nie jest im obce, a wszystkie innowacje zawsze chętnie stosują w życiu. Są osobami o dużych horyzontach myślowych, bystre w podejmowaniu decyzji, staranne w wykonywaniu zlecanych i własnych zadań - cenią porządek i oszczędność. I choć oszczędność jest pierwszym krokiem do skąpstwa, to oni nie popadają w ten nałóg.


Żywioł/Trygon: Ogień
Znak: Strzała łucznika
Kwadron: Zmienny
Słowo kluczowe: Wizualizacja.
Planeta władająca: Jowisz - symbolizuje ekspansję i rozwój. Jowisz wzmacnia powodzenie, idealizm, wiarę, szczerość, mądrość, czasami jednak powoduje wygodnictwo, snobizm, fanatyzm, hipokryzję, nieodpowiedzialność.
Szczęśliwy dzień: Czwartek.
Kolory: turkus, granat, ciemny szafir, topaz.
Kamienie: topaz, granat, ametyst, onyks.
Metal: cyna.
Rośliny i zapachy: fiołek, amarant, frezja, calicantus.
Cechy pozytywne: bystry, optymista, entuzjastyczny, uczciwy, litościwy, filozoficzny, religijny, wychowany, etyczny.
Cechy negatywne: moralizator, przesadny, kłótliwy, gadatliwy, nieczuły, nietaktowny, niecierpliwy, natrętny.
Motto: Ja rozumiem... Widzę.


Strzelce mają dużo szczęścia w życiu, jeśli mówi się o kimś, że urodził się pod szczęśliwą gwiazdą, na ogół dotyczy to właśnie Strzelca. Mają talent do bycia we właściwym czasie we właściwym miejscu. Śmiało patrzą w przyszłość, nie lubią się zastanawiać nad minionymi sprawami.
Strzelce są bardzo niezależne, lubią przygody, nowe pomysły i nowe otoczenie. Wierzą, że gdzieś tam jest lepsze życie, a ich niespokojna natura wciąż rzuca je w nowe miejsca. Znak Strzelca symbolizuje poszukiwanie mądrości, to znak filozofów i odkrywców.

Strzelce nie lubią być do niczego zmuszane. Są dobrymi przyjaciółmi - zawsze miłe, otwarte, jowialne, pozbawione złej woli i złośliwości. Lubią pomagać innym, nie oczekując właściwie niczego w zamian. Ponieważ cenią wolność, starają się nie ograniczać tej wolności innym. Nie wtrącają się w cudze sprawy, nie decydują za nikogo, nie są zaborcze ani zazdrosne. Mają duże poczucie humoru i potrafią opowiadać, co czyni z nich urodzone dusze towarzystwa. Sprawdzają się jako pisarze, publicyści, pracownicy mediów czy przedsiębiorcy. Lubią ciągnąć wiele spraw jednocześnie, gdyż trudniej im się wówczas znudzić. Mają rozwiniętą wyobraźnię, są bardzo pomysłowe i wierzą we własne szczęście.
Strzelce w kontaktach z ludźmi są bezpośrednie i uczciwe, zawsze mówią to co myślą. Są ekstrawertyczne, rozrzutne, często zapominają o umówionych spotkaniach, nie kończą rozpoczętych projektów, nie dotrzymują terminów.


STRZELEC, CZYLI PODRÓŻ NAJDALSZA
Strzelec jest ostatnim znakiem trygonu ognia obok Barana i Lwa. Jednakże ogień Strzelca płonie spokojnym niebieskim, strzelistym płomieniem. Nie jak agresywne i wybuchowe płomienie Barana i oślepiające złociste światło Lwa. Strzelec osiąga najwyższy poziom rozwoju w swoim żywiole. Przynależy też do jakości zmiennych obok Bliźniąt, Panny i Ryb, co pozwala mu być niezwykle elastycznym na nowe prądy, idee, wiedzę, czyli potrafi uczyć się.

Opiekunem Strzelca jest planeta Jowisz, największa w naszym układzie słonecznym. Jej wielkość przyciąga wszelkie śmiecie kosmiczne: meteoryty i komety, ochraniając zarazem Ziemię przed kosmicznymi kataklizmami. Podobnie jest w astrologii, gdzie Jowisz uważany jest za dobroczyńcę, opiekuna, przynoszącego szczęście, benefika (z łac.- dobrego). Tak jak Jowisz rośnie wchłaniając materię kosmiczną, tak ludzie o silnym wpływie tej planety pragną powiększać swoją przestrzeń życiową, poszerzając swoje horyzonty życiowe. Jowisz powoduje, że to czym się opiekuje rośnie, podlega ekspansji i rozwojowi. Dawniej sądzono, że jeśli coś wzrasta, jest duże, obszerne i tłuste, to znaczy, że niesie z sobą dobroć i powodzenie. Dzisiaj nie powiedzielibyśmy tego o ludziach ze skłonnością do nadwagi, nadmiernie obżerających się i przesadzających z piciem, a to właśnie zdarzyć się lubi Strzelcom. Ta ekspansja jowiszowa zachęca ich podopiecznych do poszukiwań nowych poglądów, wiedzy, mądrości i filozofii poza rodzinnymi stronami, stąd ciągły ich pęd do podróżowania, niechęć do zakotwiczenia się poprzez stałą pracę, dom rodzinny, ustabilizowane życie. Mimo to jednak Strzelce są dobrymi rodzicami, nawet za dobrymi, pozwalając swoim dzieciom nieomal na wszystko.

Ludzie urodzeni w tym znaku posiadają skłonność do ciągłego filozofowania, spekulowania, rozważania problemów duchowych, religijnych, etycznych i moralnych. To urodzeni prawodawcy, myśliciele, uczeni, prorocy i pionierzy. Lubią stać na czele nowych idei i prądów, angażując się w nowy nurt wiedzy z zapałem i oddaniem. Niestety zapał ten łatwo może się przerodzić w zaciekłość, fanatyzm i fundamentalizm. Wszakże gorąca wiara w słuszną sprawę kieruje ludzi obwieszonych bombami do czynów dalekich od klasycznego humanitaryzmu Strzelca.

Wiedząc o skłonnościach Strzelca do przemądrzania się nie dziwimy się, że preferują zawody i profesje związane z wiedzą i nauczaniem. Są prawnikami, nauczycielami, duchownymi, etykami, filozofami, podróżnikami, handlowcami przemierzającymi świat. Mogą mieć do czynienia ze służbą zdrowia, z polityką, religią, nauką, literaturą, masmediami. Strzelce powinny poszukiwać takiej profesji, która da im dużo przestrzeni i wolności, nie ograniczając ich monotonią i sztampą. Powinny nie bać się szkoły i nauki, gdyż uczenie się i gromadzenie wiedzy jest im potrzebne do życia jak chleb i woda, choć oczywiście nie łatwo jest im odnaleźć się w sztywnych i skostniałych realiach współczesnej edukacji.

Strzelec musi nauczyć się stosowania umiaru i powściągliwości, gdyż przejawia często chorobliwą skłonność do przesady i nadmiarowości, zachowując się jak słoń w składzie porcelany. Źle rozwijający się przedstawiciel tego znaku będzie wyrażał skłonność do awanturnictwa, pieniactwa, kłótliwości, obżarstwa i opilstwa. Może także chcieć na siłę zbawiać tych, którzy tego nie potrzebują i nie mają ochoty być zbawiani. Jeśli powściągnie swoje zapędy do wygłupów i ciągłego imprezowania, może stać się mistrzem i nauczycielem. Może stać się powiernikiem i przewodnikiem duchowym, lub choćby mądralą potrafiącym poradzić każdemu, kto znajduje się w kłopotach i potrzebuje pomocy. Strzelec wyrażając najpełniej swoją naturę łączy ludzi na całym świecie niosąc postęp, wiedzę, wolność i pokój.

Strzelec korzystne związki uczuciowe zawrze z przedstawicielami własnego żywiołu: z Baranem i Lwem. Ale nadmiar ognia pojawiający się w takim układzie niesie niebezpieczeństwo pojawienia się agresji, chęci rywalizowania i przewodzenia. Niesie także zbyt duże tempo powodujące szybkie wypalenie się takiego układu.

Bardzo korzystne mogą być relacje z przedstawicielami pokrewnego żywiołu powietrza: z Wagą i Wodnikiem. Związek z opozycyjnymi Bliźniętami może być bardzo dobry, ale posiada skłonności do totalnego bałaganu, chaosu, niestabilności uczuciowej i emocjonalnej. Trudniejsze, choć możliwe są związki z kwadraturowymi Pannami i Rybami, gdyż wraz ze Strzelcem tworząc rząd jakości zmiennych, podatnych na kompromisy, zmiany i naukę. Najtrudniejsze są związki z Bykami, Skorpionami, Koziorożcami i Rakami, z którymi to znakami występują trudności we wzajemnej komunikacji.

W astrologii medycznej przyporządkowuje się Strzelcowi sferę ud, dlatego cierpią na kontuzje i złamania nóg. Czasem też dokuczać im może wątroba. Jednakże wrodzona radość życia i humor powoduje, że Strzelce mają z reguły znakomite zdrowie.

Znak Strzelca wraz z Baranem i Lwem należy do żywiołu Ognia, z czym wiąże się żywy, ognisty temperament ludzi mających w horoskopie przewagę tego znaku, jak również porywczość, prostolinijność w postępowaniu, szczerość, oraz zamiłowanie do ruchu i często sportu, rywalizacji, walki i gry. Wśród znaków Ognia Strzelec jest znakiem tzw. zmiennym lub upadającym, co oznacza, że moc żywiołu ognia jest w tym znaku rozpraszana i rozdawana. Co to znaczy? Najlepiej ilustruje to przypowieść, że Baran podobny jest do wojownika-zdobywcy, Lew - do władcy, który zdobycz uważa za swoją i na jej czele stoi; zaś Strzelec to jakby nauczyciel, który młodemu pokoleniu przekazuje dawne wartości, jak również prawodawca, który ustanawia reguły gry.
Stosownie do tej opowieści, dziedzinami życia, którymi włada znak Strzelca, są: prawo, nauczanie i gry. Dodać do tego trzeba podróże, sport (jako grę), uczelnie (jako miejsca, gdzie odbywa się nauczanie), jak również zmieści się na tej liście religia.

Właściwy też jest Strzelcowi idealizm, jako wiara w ogólne zasady, w ideały, i gotowość podporządkowania swoich celów jakiejś wyższej sprawie.To z pewnością Strzelce wymyśliły zasadę zwaną po angielsku fair play, w myśl której przestrzeganie zasad w grze ważniejsze jest od wygranej. Wszelkie szlachetne porywy serca, ważniejsze niż rozsądek i chłodna kalkulacja, to też rzecz właściwa temu znakowi.

Idealną cnotą Strzelca jest bezinteresowna doskonałość. Trafić w dziesiątkę, choćby miało nie być z tego żadnego pożytku - oto coś, co tylko Strzelec naprawdę rozumie! Niestety, we współczesnym świecie strzelecki idealizm na całym froncie przegrywa z interesownością, która w astrologii wiąże się ze znakami żywiołu Ziemi.

Jeżeli chodzi o wady osób spod znaku Strzelca, to są nimi: gniew, wybuchowość i zbyt częste zrażanie się do ludzi uczciwych, dobrych i przyjaznych. Zbyt szybko dają się wyprowadzić z równowagi. Ich zalety to: prawdomówność, szczerość, uczciwość i otwartość. Kobiety natomiast nie legitymują się tymi wszystkimi zaletami, ani też nie posiadają wyżej opisanych wad. Są co prawda zarozumiałe, nie czule na dole drugich, ale równocześnie czule dla rodziny i bliskich, nawet bardzo szlachetne w prostolinijnym postępowaniu. Na co dzień są do przesady ruchliwe i energiczne. W małżeństwie są dobrymi towarzyszkami mężów, dorównują im w rozwijaniu zainteresowań, a w domu są dobrymi gospodyniami. Niezwykle troszczą się o wychowanie potomstwa.


Mężczyźni spod Strzelca bywają trudni w pożyciu małżeńskim, albowiem zbyt wiele czasu i energii poświęcają na sprawy społeczne. wykazują oni duża pracowitość; dbają o dotrzymanie warunków przyjaźni i znajomości, w życiu ujawniają duży temperament. Fizycznie są bardzo sprawni, zwinni, ale psychicznie rozklekotani, lekkomyślni, to też nieraz przeżywają trudności, oddają się rożnym hazardom. Nie dbają o swój majątek i dorobek życia. Jeżeli chodzi o związek małżeński, to Strzelec najlepiej zgadza się z Koziorożcem.


Porady dla urodzonych pod znakiem Strzelca: Ludzi spod tego znaku czekają rożne niepowodzenia i nieporozumienia małżeńskie, dlatego muszą wykazywać we współżyciu wiele cierpliwości, opanowania, wyrozumiałości dla słabostek drugiej osoby. Jeżeli nie będą tak postępować, to małżeństwu grozi szybki kryzys, aż do rozpadu włącznie. W takiej sytuacji musi nad nerwami wziąć górę rozsadek. Osoby spod Strzelca są zdolne osiągać powodzenie w zawodzie, dlatego powinny śmiało podejmować ryzyko. Mogą także odnosić sukcesy handlowe i dyplomatyczne. Pisane im jest spędzanie wiele czasu poza domem i ojczyzna, bowiem w handlu czy też polityce mogą odnosić poważne sukcesy. Do trybu ich życia podróże są wpisane na stałe. Znaczone im są wysokie stanowiska, bowiem mogą się legitymować niezwykłymi zdolnościami.Strzelec wielbi ruch i zmiany!
Wciąż jest strasznie zalatany -
Meksyk, Chiny, Rzym, Hawaje,
Tokio, Kaukaz, Himalaje...

Szybko, szybko, byle prędzej!?
Dużo, dużo, byle więcej!
Czemu tak bez przerwy gna?
Jakiś cel w tym chyba ma...