Ludzie spod znaku Bliźniąt wyróżniają się pracowitością, zaradnością, umiejętnościami znajdowania się w każdej sytuacji. Potrafią zaradzić niepowodzeniu i złu. Mogą twórczo rozwiązywać bieżące kłopoty, a ponieważ są także elokwentni, mile widziani są w towarzystwie. Dbają o to, by środowisko miało o nich dobre opinie, lubią pochwały, a nierzadko upajają się pochlebstwem.Żywioł/Trygon: Powietrze
Znak: Rzymska cyfra
Kwadron: Zmienny
Słowo kluczowe: Wszechstronność
Planeta władająca: Merkury - mitologiczny posłaniec bogów. Merkury wzmacnia wszechstronność, inteligencję, elokwencję oraz cynizm, przebiegłość, nerwowość.
Szczęśliwy dzień: środa.
Kolory: żółty, szary.
Kamienie: złoty beryl, agat, kryształ górski, topaz.
Metal: rtęć.
Rośliny i zapachy: lebioda, wanilia, akacja, mięta.
Cechy pozytywne: elastyczność, odpowiedzialność, bystrość, wszechstronność, inteligencja, towarzyskość, zręczność, ekspresywność, ciekawość, podzielna uwaga, łatwość adaptacji.
Cechy negatywne: powierzchowność, zmienność, nerwowość, roztargnienie, zmienność, trudność w koncentracji.
Motto: Ja myślę


Bliźnięta są szybkie w działaniu, bystre i pełne nowych pomysłów. Astrologowie traktują ten znak jako uosobienie człowieczeństwa, inteligencji, zdolności adaptacyjnych i komunikatywności. Bliźnięta nie patrzą w przeszłość i nie rozpamiętują przeszłych zdarzeń. Lubią, gdy wiele rzeczy wokół nich się dzieje, lubią brać udział w większości ciekawych zdarzeń. Są jak aktorzy na scenie.

Istotną cechą Bliźniaków jest dwoistość, która przejawia się we wszystkich dziedzinach życia - chcą mieć więcej niż jedną pracę, hobby, miłość. Mają niespokojną naturę, wciąż poszukują nowych pomysłów i doświadczeń, w związku z tym często nie kończą rozpoczętych spraw. Energię rozpraszają na wiele projektów, zamiast skoncentrować się na jednym.

Bliźnięta są niezwykle komunikatywne i mają ciągłą potrzebę kontaktów z ludźmi. Lubią pisać listy, rozmawiać przez telefon lub cz@tować w internecie. Ich umiejętność perswazji ułatwia im życie, potrafiliby sprzedać śnieg Eskimosom. Zawsze szybko i płynnie zripostują komentarz, udowodnią swoją rację, czy obronią zajmowane stanowisko. Mają gotowe odpowiedzi i wyrobione zdanie na większość spraw. Są mistrzami w błyszczeniu i robieniu dobrego wrażenia. Wiedzą trochę o wszystkim, natomiast nie zawsze im się chce zgłębić jakąś dziedzinę do końca, dlatego bywają sztuczne i powierzchowne. Świetnie się nadają do sprawowania stanowisk publicznych, mają umiejętność dostosowywania się do otoczenie i umieją błyszczeć.
Ludzie spod tego znaku są bardzo bystrzy, czarujący, zabawni i lubiani przez otoczenie. Są duszą towarzystwa, potrafią śmiać się z siebie i zawsze dotrzymują słowa. Bliźnięta są nerwowe, dlatego odpowiedni odpoczynek jest niezbędny dla ich dobrego samopoczucia i zdrowia. Zamiast kawy i używek powinny pić ziołowe herbatki, które mają uspokajający efekt. Często jedzą w pośpiechu i nie dbają o odpowiednią dietę.

BLIŹNIĘTA, CZYLI O SZTUCE DYSKUSJI
Pierwsi greccy filozofowie przyrody wyodrębnili cztery żywioły natury, zwane później arystotelesowskimi, a że astrologia wtedy była cenioną nauką, odkrycie poczwórnej istoty bytu dało jej źródło nowych obserwacji i uporządkowało świat wg czterech kategorii: ognia, powietrza, ziemi i wody.
Powietrze daje ludziom urodzonym w fazie Bliźniąt niezwykłą ruchliwość i bystrość umysłu. Merkury rządzący Bliźniętami to grecki Hermes, posłaniec bogów, emisariusz, opiekun kupców i złodziei. Hermes, dzięki swemu sprytowi i inteligencji dyplomatycznie rozwiązywał konflikty i nieporozumienia między bogami. Udzielając informacji, potrafił ją gromadzić i chronić. W starożytności był opiekunem wiedzy i mądrości, stąd ezoteryczna wiedza tajemna zwie się do tej pory hermetyzmem.

Podobnie jest z Bliźniętami, które kochają rozmawiać, zdobywać wiedzę i informacje. Żywioł powietrza stwarza Bliźniętom niezwykłą łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność szybkiego kojarzenia faktów. Dlatego przychodzi im z dużą łatwością uczyć się języków, poruszać się w świecie handlu, pieniądza, reklamy, informacji i mediów. Środowiskiem niosącym skojarzenia do znaku Bliźniąt jest internet, telefony komórkowe, prasa, radio i telewizja. Najlepsze profesje jakie odpowiadają naturze Bliźniąt to: dziennikarz, agent reklamowy, handlowiec, tłumacz, makler giełdowy, nauczyciel, ale na poziomie nauczania początkowego, gdyż najwyższy poziom wiedzy osiąga się w opozycyjnym dla Bliźniąt- Strzelcu.

Zdarza się, że wygrywają gorsze strony Bliźniąt: plotkarstwo, nadmierne gadulstwo, wścibskość, niestabilność intelektualna i emocjonalna. Nienajlepszą cechą tego znaku jest niechęć do głębszych analiz i powierzchowność w zdobywaniu wiedzy. Bliźnięta łatwo się uczą, ale niesystematycznie, nie starając się wyciągać poważniejszych wniosków ze zdobytej wiedzy. Często pracują i żyją w atmosferze wiecznego bałaganu i chaosu. Szybko się zapalają do jakiejś pracy i łatwo z niej rezygnują, gdy napotkają przeciwności. Niestałość Bliźniąt powoduje także ich nieszczególnie pomyślny charakter związków uczuciowych. Małżeństwa Bliźniąt łatwo się rozpadają z powodu zdrad i braku stabilności emocjonalnej.

Astrologia medyczna przyporządkowuje Bliźniętom te procesy, fizjologiczne, które wiążą się z transportem informacji i powietrzem. Dlatego chorują one najczęściej na przypadłości dróg oddechowych: oskrzeli, gardła, płuc, krtani itd. Dochodzą do tego kłopoty ze sferą psychiki, gdyż Merkury rządzi także systemem nerwowym, stąd problemy Bliźniąt z nerwicami, depresjami, a nawet z psychozami i schizofrenią, gdyż rozdwojenie to najcelniejsze opisanie ich osobowości- podwójna natura tego znaku. Żyjąc na poziomie żywiołu powietrza powinny pamiętać, że łatwo im przychodzi wyczerpywać swoją psychikę nadmierną aktywnością intelektualną. Powinny Bliźnięta nauczyć się odprężania i technik relaksacyjnych. Doskonałą metodą, nie tylko dla Bliźniąt jest medytacja i umiejętność powstrzymania typowej dla nich gonitwy myśli. Powinny także pamiętać, że nie wszystko da się i można zrozumieć swoim intelektem. Nie wszystko można racjonalizować, gdyż są sfery poznania i wiedzy wymykające się intelektowi.
W miłości i uczuciach nie są zbyt stałe i dlatego partnerstwo Bliźniąt musi mieć charakter bardzo luźny i swobodny, zresztą one same lubią żyć "na kocią łapę". Partner Bliźniąt musi zdawać sobie sprawę, że należy takiego wybrańca uczuć traktować z wyrozumiałością, gdyż potrzebuje on tolerancji, wolności i przestrzeni. Bliźnięta są nie tyle nietrwałe uczuciowo, co raczej szybko nudzące się rutyną i sztampą. Potrzebują mnóstwa nowych wrażeń, gdyż to jest dla nich stymulacją i napędem. Należy też zrozumieć i to, że naturalnym żywiołem dla nich jest ludzkie środowisko, tłum, rozgardiasz i targowisko różności. W miłości potrzebują przede wszystko wysłuchania i wygadania się, a to dla nich najlepsza psychoterapia.

Bliźnięta preferują związki z przedstawicielami pokrewnych żywiołów: powietrznych i ognistych. Związki z Wagami i Wodnikami są niezłe, choć zbyt przeintelektualizowane, zbyt chłodne i pozbawione żarliwości, a ta jest możliwa w połączeniu z Lwami i Baranami. Związki ze Strzelcami są bardzo dynamiczne i ciekawe, choć nie bez cienia rywalizacji i szaleństwa. Trudne, choć możliwe są relacje z Rybami i Pannami. Są to wprawdzie niepokrewne żywioły, lecz wspólne jakości (zmienne). Najtrudniejsze, gdyż wymagające ogromnego wzajemnego zrozumienia, które tu bardzo trudno uzyskać, to związki z Bykami, Rakami, Koziorożcami i Skorpionami. Relacje Bliźniąt z przedstawicielami swoich znaków mogą być ciekawe, lecz połączenie dwóch bałaganiarzy i nerwicowców może być tragikomiczne dla obojga.


W psychologii Bliźniętom odpowiada pewien stan umysłu, który polega na podzielności uwagi, interesowaniu się wszystkim co się rusza, skakaniu z tematu na temat. Należy tu także łatwe uczenie się (w lot), powtarzanie po innych, naśladowanie i papugowanie.

Język jest specjalnością znaku Bliźniąt. Poznać to można po tym, że ludzie mający planety w tym znaku mają szczególny dar do języków, często ujawniający się jako poliglotyzm. Ludzie należący do typu Bliźniąt z upodobaniem bawią się też językiem, stosują różne gry słów, kalambury, rozwiązują krzyżówki - a i wielu wziętych poetów urodziło się w tym znaku i wywarł on widoczny wpływ na ich twórczość.

Podróże. Niepokój i ruchliwość tego znaku wyraża się też przez podróżowanie i zamiłowanie do wędrownego trybu życia. W życiu społecznym przejawami znaku Bliźniąt są liczne i ożywione kontakty z ludźmi, wszelkie pośrednictwo, wymiana informacji, handel - który także przecież polega na wymianie.


Według starej astrologicznej tradycji, w ciele człowieka znakowi Bliźniąt odpowiadają ręce (narząd gestykulacji!) oraz płuca (element powietrza). Ale niewątpliwie silne też są wpływ tego znaku w narządach mowy.
Idealną cnotą Bliźniąt jest wszechwiedza - czyli znajomość wszystkiego.

Osoby spod znaku Bliźniąt łatwo ulęgają wpływom osób postronnych. W sumie są oni nierozważni, łatwo zawierający kontakty i znajomości, szybko wyrażający zgodę na duże zamiary, których prawie nigdy doprowadzić do końca nie są w stanie. Słomiany zapal ich cechuje. O ich chwiejnym charakterze świadczy również i to, że zbyt łatwo i lekkomyślnie wydają pieniądze - są lekkomyślnie rozrzutni. Zaś kobiety spod Bliźniąt w wielu przypadkach odbiegają swym charakterem od tej grupy ludzi. Posiadają wiele ukrytych zalet, które jednak mężczyzna musi odkryć i uzewnętrznić.


Kobiety są mile, urodne, prostoduszne a także zalotne. W wieku dojrzałym legitymują się sporym zasobem wiedzy i inteligencji. Jako małżonki są na ogol, choć wierność nieraz wystawiana jest na próby życiowe przez współmałżonków.
Mężczyźni w zasadzie są dobrego serca, przystojni i w ogóle miłej powierzchowności. Natura obdarza ich rozumem, rozwaga i roztropnością, bywają wspaniałomyślni, ale także często chorobliwie podejrzliwi. Jeżeli poznają jaka sprawę, są niezwykle skrupulatni, dociekliwi, dlatego też chętnie zajmują się nauka. Uprzejmość jedna im przyjaciół, przebiegłość nieco zraza. Jeżeli mężczyzna spod Bliźniąt znajdzie sobie stosowna, inteligentna żonę, to wtedy stanowią razem doskonale małżeństwo. Jako mężowie i ojcowie są dobrzy i niezwykle przykładni. Związek małżeński osób spod znaków Bliźniąt i Koziorożca jest bardzo doskonały, choć również dobry Bliźniąt z Waga i Rakiem.

Porady dla urodzonych pod znakiem Bliźniąt: Osoby spod znaku Bliźniąt ulęgają częstym zmianom pozytywnym i negatywnym w życiu. Stosunek ludzi do nich oraz ich do otoczenia bywa także zmienny. Jakże często te zmiany bywają przykre, dokuczliwe, a zjawiają się one wtedy, gdy nikt się ich nie spodziewa. Bywają częstym rozczarowaniem. Po uporaniu się z tymi chwilowymi trudnościami, zmiany okazują się korzystne, a nawet szczęśliwe dla Bliźniąt. W sumie wszelkie nowinki życiowe mogą dać zadowolenie.

Ludzie spod znaku Bliźniąt są gościnni, to też często podejmują rodzinę i znajomych. Takie kontakty okazują się korzystne dla Bliźniąt, albowiem podejmowane osoby zwykle im się rewanżują w przyszłości. O towarzystwo trzeba dbać.
Świat bez ruchu i hałasu
Jest dla Bliźniąt stratą czasu!
Zamiast lekcji i klasówek
Wolą słuchać miłych słówek!

Zwykle pracą się nie chlubią
I leniwy żywot lubią,
Lecz gdy precz wygonią lenia,
To pracują bez wytchnienia.