Aby cieszyć się miłością Gęsi, najpierw trzeba zdobyc jej zaufanie. To nie jest kochanka na jedna noc! Gęś potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, przyjaźni i przekonania, ze jest traktowana poważnie. Kiedy się otworzy, okazuje się namiętnym i czułym, a przede wszystkim wiernym i lojalnym partnerem.


CHARAKTER
Dziecko urodzone w znaku Gęsi zazwyczaj jest poważne i zamknięte w sobie. Dysponuje jednak dużym zapasem energii. Pomimo to, nie garnie się zbytnio do zabaw z rówieśnikami ani nie dąży do dominacji. Niezbyt wylewne, trudno Je nakłonić do zwierzeń. Ma swoje tajemnice, które mocno chroni i pielęgnuje. Wrażliwe na niesprawiedliwość. Wszelkie przykrości bardzo Go bolą i długo o nich pamięta. Dziecko Gęś jest skromne i mało wymagające. Ten minimalista, nigdy nie chce więcej niż może dostać. Potrzebuje dużo uwagi i uczucia ze strony rodziców. Należy Go też namawiać do zabawy z innymi dziećmi. W przeciwnym razie zamknie się w swoim własnym świecie i zacznie zachowywać jak dorosłe.

W SZKOLE
Gąska jako uczeń nie sprawia większych problemów. Na ogół to dziecko pilne i obowiązkowe. Lubi czytać i zgłębiać wiedzę samodzielnie. Nie pytane, rzadko samo wyrywa się do odpowiedzi. Myśli trochę wolniej niż inni ale nie należy Go ponaglać. Trzeba Mu pozwolić spokojnie zebrać i uporządkować myśli. Inaczej zamknie się w sobie i popadnie w kompleksy. Nie jest zbyt błyskotliwe. Potrafi jednak myśleć rozumnie i logicznie. W klasie najszybciej i najłatwiej dogada się z kolegą spod znaku Sokoła. Odznacza się dużym talentem organizacyjnym. Wszelkie braki uzdolnień nadrabia pilnością i pracowitością. W przyszłości dobrze sobie poradzi jako naukowiec, przedsiębiorca lub menadżer.

ZDROWIE
Dziecko spod tego totemu jest stosunkowo odporne na choroby. Do najczęstszych dolegliwości można jednak zaliczyć różnego rodzaju alergie. Ma też dużą skłonność do wszelkich urazów i złamań kości. Jego zdrowie wymaga regularnego ruchu i zróżnicowanej diety. Najlepiej owocowo - warzywnej.{googleAds}<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6644784294568440";
/* 468x60, utworzono 09-10-03 */
google_ad_slot = "9165713955";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>{/googleAds}