Robi wrażenie osoby chłodnej, zdystansowanej i skrytej, ale pod ta maska kryje się osobowość niezwykle romantyczna i wrażliwa. Tęskni za miłością, ale bardzo boi się odrzucenia, zlekceważenia. Jeśli znajdzie swa druga polowe, będzie z nią na dobre i na złe: lojalny, wierny i pomocny w razie kłopotów.


CHARAKTER
Dziecko urodzone z totemem Niedźwiedzia jest pracowite i posłuszne. W domu nie sprawia kłopotów rodzicom a w szkole nauczycielom. Od małego ceni sobie porządek. Zabawki w Jego pokoju przeważnie zawsze są na swoim miejscu. To dziecko niezwykle ambitne i wymagające wobec siebie i innych. Skromność jest cechą, która w późniejszym życiu może Mu bardziej przeszkadzać niż pomagać. W relacjach z innymi dziećmi koleżeńskie ale dość nieśmiałe. W towarzystwie kolegów wykazuje brak swobody i spontaniczności. Rodzice i opiekunowie powinni zwracać większą uwagę na Jego zachowanie i chronić przed kompleksami. Samo, nie ma zbyt wielkiej siły przebicia. Nie lubi też obciążać innych swoimi problemami ani wyróżniać się w grupie. Chętnie zajmuje się zwierzętami.

W SZKOLE
Dziecko Niedźwiedź posiada duże zdolności organizacyjne i manualne. Jest ambitne i obowiązkowe. Często swoją wiedzą przewyższa rówieśników. Nie zawsze jednak umie ją dobrze sprzedać. Nie pytane, rzadko samo się zgłasza do odpowiedzi. Z natury mało przebojowe, potrafi jednak osiągnąć wyznaczony cel. Tak w szkole jak i poza nią boli Go wszelka niesprawiedliwość. Często jednak niepotrzebnych wrogów, przysparza Mu nadmierna skłonność do krytyki, Sukcesy może mieć w każdym zawodzie. Najbardziej jednak pociągać Go będą te, związane ze zdrowiem i zdrową dietą. Jest sprzymierzeńcem wszystkiego co naturalne i ekologiczne.

ZDROWIE
Mały Niedźwiedź rzadko choruje. Częściej jednak niż inne znaki miewa problemy z systemem trawiennym i nerwowym. Największym Jego problemem jest słaba odporność psychiczna. Powinien spożywać regularne i lekkostrawne posiłki. Trzeba dbać o to, by więcej czasu przeznaczał na rozrywkę i zajęcia sportowe.


{googleAds}<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6644784294568440";
/* 468x60, utworzono 09-10-03 */
google_ad_slot = "9165713955";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>{/googleAds}