Thot - Bóg Księżyca, władca czasu, uważamy za wynalazcę pisma i kalendarza.
 
 
Ludzie urodzeni pod jej opieką są wyjątkowo kreatywni. Wywierają duży wpływ na innych. Zawsze dotrzymują raz danego słowa i nie zawodzą niczyjego zaufania. Odnoszą sukcesy dzięki swej śmiałości, brawurze i umiłowaniu wolności. Często obiera również inną drogę - filozofa lub myśliciela.