Izyda - Opiekunka świata.

 
Urodzeni pod jej opieką mają wybitne zdolności i rozwiniętą intuicję. Są wrażliwi i delikatni, jednak w poglądach i działaniu nie brakuje im odwagi. Zawsze zauważają osobę potrzebującą pomocy. Potrafią zranić innych swoim optymizmem.
Obawiają się natomiast rzeczy nowych i poruszają się po utartych już szlakach. Są niezwykle staranni. Doskonale sprawdzają się w zawodzie lekarza lub żołnierza.
Mają dużo osobistego wdzięku, ale też zrażają innych swoją niecierpliwością i zawziętością.