Ozyrys - władca świata umarłych, sądził ich po śmierci.
 

 
Ludzie będący pod opieką Ozyrysa są szlachetni. Łatwo ich zranić. Nie potrafią zdecydowanie stawić czoła przeciwnościom, gdyż nie zawsze wiedzą, czego naprawdę chcą. Ich przygód, ale i walki.