CHARAKTERYSTYKA  WG  GRUP  KRWI

Ostatnie badania coraz bardziej zdają się potwierdzać tezę, że o naszym charakterze, skłonnościach i predyspozycjach zdrowotnych decyduje grupa krwi.

Zgodnie z teorią japońskich uczonych krew grupy O jest najstarsza, ponieważ płynęła w żyłach człowieka pierwotnego, żyjącego w czasach 40.000 do 20.000 lat przed Chrystusem.

Grupa krwi A pojawiła się ok. 20 tys. lat p.n.e. jako reakcja na nowe, osadnicze warunki środowiskowe. Rozwinęło się rolnictwo, a ziarno i warzywa stały się głównym pożywieniem członków społeczności rolniczych. Konsekwencją tych zmian była mutacja przewodu pokarmowego i systemu immunologicznego u części populacji. Wkrótce doszło również do mutacji krwi.

Około 15 tys. lat temu pojawiła się grupa krwi B. Ludność wyparta z gorącej sawanny Afryki w zimne i nieurodzajne obszary Himalajów stworzyła kulturę zależną od udomowionych, połączonych w stada zwierząt. Znalazło to odzwierciedlenie w sposobie odżywiania opartego nie tylko na mięsie, ale również na produktach mlecznych. Doszło do kolejnej mutacji krwi.

Grupa krwi AB występuje rzadko, a pojawiła się dopiero około 12 wieków temu, na skutek wymieszania się ludności z grupą krwi A i B. Osoby z grupą AB są najbardziej przystosowane do współczesnych warunków życia, szczególnie do częstych zmian miejsca oraz klimatu i stylu odżywiania.


Charakterologia i wytyczne dot. diet - na podstawie książki: Dr P. J. D`Adamo i C. Whitney "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi".

Każda osoba z grupą krwi 0 nosi w sobie pamięć genetyczną o sile, wytrzymałości, wierze we własne możliwości, śmiałości, intuicji i wrodzonym optymizmie. Początkowo osobnicy z grupą krwi 0 byli typowym przykładem umiejętności koncentracji, kierowania sobą i silnego poczucia instynktu samozachowawczego. A wiara we własne siły pozwoliła im przetrwać.

Ludzie z grupą krwi A początkowo przystosowali się do życia w dużych zbiorowiskach i radzenia sobie ze stresami bardziej osiadłego, co nie oznacza, że mniej intensywnego stylu życia. Wymagania, jakie stawiało zatłoczone środowisko, nie pozostały bez wpływu na psychikę ówczesnych ludzi.

Wczesne grupy B w konfrontacji z nowymi lądami, innym klimatem i różnymi grupami ludzi musiały być elastyczne i twórcze, aby przeżyć. Grupy B wymagały mniej uporządkowanego i harmonijnego współżycia niż osiadłe grupy A, jak również mniejszych predyspozycji myśliwskich, które charakteryzowały grupy 0.

Grupa AB nie zawsze zwraca uwagę na dopracowanie detali. Grupa AB jest połączeniem skrajnej, wrażliwej grupy A z bardzo zrównoważoną i skoncentrowaną grupą B. Wynikiem jest duchowa, cokolwiek powierzchowna natura, która obejmuje wszystkie aspekty życia bez szczególnego przykładania uwagi do konsekwencji.