Cechy:

Ciekawość świata, potrzeba zdobywania i przekazywania informacji oraz  licznych kontaktów z ludźmi. Niestałość, skłonność do rozpraszania się.
Urodziłeś się, gdy Księżyc znajdował się w znaku Bliźniąt. Jesteś ciekawy świata i dość niespokojny. Lubisz zdobywać informacje i przekazywać je dalej, chcesz być jak najlepiej poinformowany, przez co zapewne w dość wczesnym wieku nauczyłeś się czytać i pisać. Masz nienasycony głód wiedzy i potrzebujesz go nieustannie zaspakajać. Możliwe, że w Twoim domu rodzinnym panowała dość intelektualna atmosfera, byłeś zachęcany do uczenia się i poznawania nowych rzeczy, albo też przez Twój dom przewijało się wiele różnych osób. Prawdopodobnie też jedno z Twoich rodziców było osobą niestałą, nieprzewidywalną, bardzo zorientowaną intelektualnie, a przy tym mało uczuciową. Jesteś dość zdystansowany emocjonalnie i raczej powierzchowny, nie lubisz się głeboko angażować w relacje z ludźmi. Łatwo się nudzisz i przeważnie unikasz zobowiązań. Rzadko satysfakcjonuje Cię to, co już masz ? jesteś gotów próbować nowych rzeczy, nowych miejsc zamieszkania, znajomości, związków itp., bo wydaje Ci się, że wszędzie lepiej, gdzie Ciebie nie ma. Możesz mieć skłonność do rozpraszania się, przeskakując od jednej czynności do drugiej, żadnej przy tym nie kończąc i nie znajdując w niej satysfakcji. Przy trudnych aspektach do Księzyca albo niewielkim wpływie znaków wodnych możesz nadmiernie racjonalizować uczucia lub wręcz od nich uciekać w zdobywanie wiedzy i intelektualną żonglerkę informacjami.